Ujawnienie elektrochemicznej konwersji nanokoloidów halogenku srebra poniżej 50 ms za pomocą elektrochemii stochastycznej i mikroskopii optycznej

By | November 29, 2020

Nanocząsteczki kryształów jonowych (NP) na bazie srebra są interesującymi nanomateriałami do magazynowania i konwersji energii, np. ich roztwory koloidalne można by wykorzystać jako odwracalny nanociecz redoks w półstałych komórkach przepływowych redoks. W tym kontekście, redukcyjna transformacja halogenku srebra Browna, AgX, NP w nanocząsteczki srebra jest badana za pomocą elektrochemii pojedynczych NP, uzupełniona operandowym monitorowaniem wysokiej rozdzielczości. Jednak ich wrażliwość na światło i słaba przewodność sprawiają, że monitorowanie operando ich aktywności chemicznej jest trudne. Zderzenia elektrochemiczne pojedynczych nanocząstek AgX na elektrodę z polaryzacją ujemną świadczą o pełnej konwersji poprzez wiele etapów redukcji w ciągu 3-10 ms.

Potwierdza to dodatkowo symulacja procesu konwersji i operacja za pomocą techniki mikroskopii optycznej o wysokiej rozdzielczości (Backside Absorbing Layer Microscopy, BALM). Obie techniki są interesującymi strategiami wnioskowania na poziomie pojedynczego NP o wewnętrznej pojemności ładunku i szybkości ładowania aktywnych redoks nanomateriałów Browna, demonstrując zainteresowanie szybkim i odwracalnym systemem AgX / Ag jako nanocieczem redoks.

Wysokokontrastowa mikroskopia optyczna arkuszy grafenowych

Aby grafen był materiałem przyjaznym dla przemysłu, musi być produkowany masowo z wysoką jakością i obniżonymi kosztami na dużych obszarach. Dzięki technikom uczenia maszynowego szybkie, nieniszczące i dokładne określanie dużych arkuszy grafenu na podłożach SiO2 / Si stało się w ostatnich latach możliwe dzięki metodzie mikroskopii optycznej. Optymalizacja podłoża w celu uzyskania maksymalnego kontrastu może dodatkowo rozszerzyć zastosowanie metody mikroskopii optycznej do kontroli jakości masowo produkowanego grafenu. Trójwarstwowe struktury grafen / n2 / n3, gdzie n2 i n3 są współczynnikami załamania światła, są rutynowo wykorzystywane do identyfikacji liczby warstw grafenu za pomocą optycznej mikroskopii odbiciowej.

W artykule wyprowadzono dwa równania analityczne, które można łatwo zastosować do wysokokontrastowego obrazowania optycznego arkuszy grafenowych bez konieczności uciekania się do uciążliwych metod numerycznych. W celu wybrania najlepszego materiału o współczynniku załamania światła n2 wyprowadzono jedno z równań, który po pokryciu podłoża o współczynniku załamania światła n3 maksymalizuje kontrast optyczny. Drugie równanie wyprowadza się w celu znalezienia najlepszej grubości warstwy SiO2 w strukturach grafenu / SiO2 / Si, które są powszechnie używane do wytwarzania urządzeń na bazie grafenu. Wyniki są zaimplementowane w MATLAB GUI, patrz Dodatkowe informacje, aby pomóc użytkownikom w używaniu równań.

Mikroskopia optyczna jednocząsteczkowa dynamiki białek i analiza obliczeniowa obrazów w celu określenia rozwoju struktury komórkowej w różnicowaniu Bacillus subtilis

Tutaj wykorzystujemy proteomikę optyczną pojedynczych cząsteczek i analizę obliczeniową obrazów żywych komórek bakteryjnych, wykorzystując milisekundowe superrozdzielcze śledzenie i oznaczanie ilościowe fluorescencyjnie znakowanego białka SpoIIE w pojedynczych żywych bakteriach Bacillus subtilis, aby zrozumieć jego kluczową rolę w rozwoju komórek. Asymetryczny podział komórek podczas sporulacji u Bacillus subtilis przedstawia modelowy system badania rozwoju komórek. SpoIIE jest kluczową integralną fosfatazą białkową błonową, która łączy rozwój morfologiczny z różnicową ekspresją genów.

Jednak podstawowe mechanizmy jego działania pozostają niejasne ze względu na ograniczenia tradycyjnych narzędzi i technologii. Zamiast tego zastosowaliśmy zaawansowane obrazowanie pojedynczych cząsteczek znakowanych fluorescencyjnie SpoIIE w czasie rzeczywistym na żywych komórkach, aby ujawnić istotne zmiany we wzorcach ekspresji, lokalizacji, mobilności i stechiometrii, gdy komórki przechodzą asymetryczny podział komórki, a następnie pochłaniają mniejszy przodpor przez większą komórkę macierzystą. . Nieoczekiwanie stwierdzamy, że SpoIIE tworzy tetramery zdolne do tworzenia klastrów zależnych od komórki i stadium, a jego liczba kopii wzrasta do ~ 700 cząsteczek w miarę postępu sporulacji.

Zaobserwowaliśmy, że wolno poruszające się klastry SpoIIE początkowo zlokalizowane w przegrodach są uwalniane jako ruchome klastry na biegunie przedporu, gdy manifestuje się aktywność fosfatazy, a specyficzny dla przedziału czynnik sigma polimerazy RNA, σF, staje się aktywny. Nasze odkrycia pokazują, że informacja przechwycona w jego czwartorzędowej organizacji umożliwia jednemu białku pełnienie wielu funkcji, rozszerzając ważny paradygmat dla białek regulatorowych w komórkach. Nasze odkrycia, bardziej ogólnie, pokazują użyteczność szybkiej, żywej proteomiki optycznej pojedynczej cząsteczki komórki, aby umożliwić mechanistyczny wgląd w złożone procesy rozwoju komórki podczas cyklu komórkowego.

Mikroskopia konfokalna in vivo i optyczna tomografia koherentna odcinka przedniego w dwóch przypadkach z mukopolisacharydozami

Mukopolisacharydozy to grupa schorzeń wywołanych przez dziedziczne defekty enzymów lizosomalnych, powodujące rozległą wewnątrzkomórkową i zewnątrzkomórkową akumulację glikozaminoglikanów. Ze względu na podtyp mukopolisacharydoz glikozoaminoglikany mogą odkładać się w wielu narządach i tkankach, w tym w rogówce. W niniejszym raporcie przedstawiliśmy wyniki mikroskopii konfokalnej in vivo i optycznej koherentnej tomografii przedniego odcinka oka u 39-letniego mężczyzny z zespołem Scheiego i 41-letniej kobiety z zespołem Morquio (moduł Heidelberg Retina Tomograph 3 Rostock, Niemcy) oraz dokonaliśmy przeglądu literatura.

W mikroskopii konfokalnej in vivo stwierdzono liczne małe i większe hiperrefleksyjne złogi w nabłonku, warstwie Bowmana i zrębie przednim oraz nieprawidłowo ukształtowanych, wydłużonych keratocytach z hiporefleksyjnymi strukturami okrągłymi, które mogą być wakuolami w zrębie przednio-środkowym. Na obrazach optycznej koherentnej tomografii przedniego odcinka oka gromadzenie się złogów glikozaminoglikanów prowadzi do zwiększonego hiporefleksyjnego wyglądu w całej zgrubieniu rogówki.

Ujawnienie elektrochemicznej konwersji nanokoloidów halogenku srebra poniżej 50 ms za pomocą elektrochemii stochastycznej i mikroskopii optycznej

Analiza ultrastruktury ściany komórkowej roślin za pomocą skaningowej mikroskopii optycznej bliskiego pola (SNOM)

Znaczenie materiałów lignocelulozowych w różnych obszarach badawczych, w tym na przykład w procesach biorafineryjnych i nowych biomateriałach, stale rośnie. Dlatego potrzebna jest szczegółowa wiedza na temat makrocząsteczkowego składania ścian komórkowych roślin. Jednak pomimo ogromnego postępu w analizie strukturalnej i chemicznej ścian komórkowych roślin nadal istnieją wątpliwości dotyczące ultrastruktury. Wynika to albo z ograniczeń metod analitycznych opartych na kryteriach Rayleigha, albo ze stosunkowo niewielkiej ilości informacji chemicznych uzyskanych za pomocą technik wysokiej rozdzielczości przestrzennej.

Differentiating Solution (For Orcein Stain)

DSA125 125 ml
EUR 71

Differentiating Solution (For Orcein Stain)

DSA500 500 ml
EUR 122

BCIP/NBT Solution for IHC

B3007-005 50ml
EUR 134

BCIP/NBT Solution for IHC

B3007-010 100ml
EUR 188

BCIP/NBT Solution for IHC

B3007-050 500ml
EUR 475

Oxidizer Solution (For Steiner's Silver Stain)

SOS125 125 ml
EUR 76

Oxidizer Solution (For Steiner's Silver Stain)

SOS500 500 ml
EUR 111

Sodium Pyruvate Solution, 100 mM Solution

CCM1753-100 100 mL
EUR 60.84
 • Product category: Culture Media

SDS Solution

2102-100
EUR 137

EDTA Solution

2103-100
EUR 137

TRIMMING SOLUTION

99-676-CM 1 L /pk
EUR 88
Description: Specialty Media; Islet products

AlphaBioCoat Solution

AC001 20 ml
EUR 271

Borax Solution

BOR015 15 ml
EUR 56

Borax Solution

BOR125 125 ml
EUR 79

Borax Solution

BOR500 500 ml
EUR 119

Borax Solution

BOR999 1000 ml
EUR 183

Stop Solution

F006 12 ml
EUR 180
 • Product category: Buffer solution
Description: Stop Solution by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Prehybridization Solution

K2191050-1 5 ml
EUR 137
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Hybridization Solution

K2191050-2 5 ml
EUR 157
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Blocking Solution

K2191050-8 250 ul
EUR 137
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Orcein Solution

OAA125 125 ml
EUR 66

Orcein Solution

OAA500 500 ml
EUR 109

Orcein Solution

OAA999 1000 ml
EUR 148

Methenamine Solution

MET125 125 ml
EUR 64

Methenamine Solution

MET500 500 ml
EUR 95

Methenamine Solution

MET999 1000 ml
EUR 132

DTT Solution

R-1104 1 ml, 500 mM
EUR 109.45
Description: fast delivery possible

Tartrazine Solution

TZQ125 125 ml
EUR 64

Tartrazine Solution

TZQ500 500 ml
EUR 98

Tartrazine Solution

TZQ999 1000 ml
EUR 127

Schiff's Solution

SRF030 30 ml
EUR 64

Schiff's Solution

SRF250 250 ml
EUR 77

Schiff's Solution

SRF3800 1 Gal.
EUR 345

Schiff's Solution

SRF500 500 ml
EUR 103

Schiff's Solution

SRF999 1000 ml
EUR 149

Denaturing solution

DE540 1L
EUR 61.31
 • Product category: Electrophoresis Related/Reagents

PMA Enhancer for Gram Negative Bacteria, 5X Solution

31038 16ml
EUR 132
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 16ml

Stop solution for TMB substrate (ELISA) concentrate (10X)

80100 50 ml
EUR 164

HANKS BALANCED SALT SOLUTION 1X, (MODIFIED FOR ISLETS)

99-597-CM 1 L /pk
EUR 57
Description: Specialty Media; Islet products

Tissue RNA Storage Solution (for future RNA extraction)

W0592-100 NULL
EUR 0

Tissue RNA Storage Solution (for future RNA extraction)

W0592-20 NULL
EUR 0

Tissue RNA Storage Solution (for future RNA extraction)

W0592-500 NULL
EUR 0

EZClick? Myristoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Green Fluorescence

K497-100
EUR 490

EZClick? Palmitoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Green Fluorescence

K452-100
EUR 490

EZClick? Stearoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Green Fluorescence

K453-100
EUR 490

EZClick? Palmitoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Red Fluorescence

K416-100
EUR 490

EZClick? Stearoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Red Fluorescence

K418-100
EUR 490

Gentamicin Solution, Gentamicin Solution, 50 mg/mL

CCM1123-010 10 mL
EUR 64.05
 • Product category: Culture Media

Holder for Plasmid Midi, Maxi and Maxi plus, Ion Exchange column

FAPDE-holder-for-ion-exchange 1 prep
EUR 158

Concentrating Solution for Sirius Red Total Collagen Detection Kit

90626 50 ml
EUR 67.4
Description: Concentrating Solution for Sirius Red Total Collagen Detection Kit

Cumate Solution, high concentration, 10,000x for use with PiggyBac

PBQM100A-1 500 ul
EUR 158
 • Category: PiggyBac Technology

EZClick? Global Protein Synthesis Assay Kit (FACS/Microscopy), Red Fluorescence

K715-100
EUR 550

EZClick? Global Phospholipid Synthesis Assay Kit (FACS/Microscopy), Red Fluorescence

K717-100
EUR 512

EZClick? Global RNA Synthesis Assay Kit (FACS/Microscopy), Red Fluorescence

K718-100
EUR 533

EZClick? Global Protein Synthesis Assay Kit (FACS/Microscopy), Green Fluorescence

K459-100
EUR 550

EZClick? Global RNA Synthesis Assay Kit (FACS/Microscopy), Red Fluorescence

K462-100
EUR 533

HYGROMYCIN B SOLUTION

30-240-CR 20 mL/pk
EUR 157
Description: Media Catalog; Cell Culture Reagents

Ponceau S Solution

22001 1L
EUR 125
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1L

HEPES SOLUTION (1M)

25-060-CI 100 mL/pk
EUR 104
Description: Media Catalog; Cell Culture Reagents

Acrylamide Solution 30%

A067-1L 1 L
EUR 103

Acrylamide Solution 30%

A067-500Ml 500 ml
EUR 71

Ringer Solution Tablets

09-1025-100 100 tablets
EUR 70

PROTEINASE K SOLUTION

501-PK 5 ml
EUR 152
Description: Genomic PCR Grade Proteinase K Solution

CometAssay Lysis Solution

4250-010-01 100 mL
EUR 157.8

Alcian Yellow Solution

ANY125 125 ml
EUR 83

Alcian Yellow Solution

ANY3800 1 Gal.
EUR 454

Alcian Yellow Solution

ANY500 500 ml
EUR 123

Alcian Yellow Solution

ANY999 1000 ml
EUR 178

Tyloxapol (10% ) solution

B1159-250
EUR 512

Tyloxapol (10% ) solution

B1159-50
EUR 175

Hematoxylin Counterstain Solution

AR0005 12mL(for 120-180 assays)
EUR 65

Ponceau S solution

AR0142 12mL(10X)
EUR 60

Astra Blue Solution

AST125 125 ml
EUR 104

Astra Blue Solution

AST500 500 ml
EUR 183

DAB Differentiating Solution

DDS500 500 ml
EUR 109

Crystal Violet Solution

CVA500 500 ml
EUR 106

Crystal Violet Solution

CVA999 1000 ml
EUR 143

Stop/Elution Solution

85R-123 250 ml
EUR 155
Description: Elution or stop reagent for use in immunoassays

Acrylamide 40% Solution

A0416-050 495ml
EUR 165

STOCK POLYSUCROSE SOLUTION

99-662-CVS 300 mL/pk
EUR 188
Description: Specialty Media; Islet products

GRADIENT STOCK SOLUTION

99-674-CM 1 L /pk
EUR 614
Description: Specialty Media; Islet products

PHASE I SOLUTION

99-678-CM 1 L /pk
EUR 105
Description: Specialty Media; Islet products

PENTASTARCH, 10& SOLUTION

99-723-CM 1 L /pk
EUR 386
Description: Specialty Media; Islet products

Stannous Tetrafluoroborate Solution

20-abx188890
 • EUR 244.00
 • EUR 481.00
 • 100 g
 • 500 g
 • Shipped within 1-2 weeks.

Rhodium nitrate solution

20-abx186014
 • EUR 704.00
 • EUR 286.00
 • EUR 509.00
 • 10 g
 • 1 g
 • 5 g
 • Shipped within 1-2 weeks.

Propidium Iodide Solution

abx090616-100tests 100 tests
EUR 217
 • Shipped within 5-10 working days.

Phenol Red Solution

CA013-010 100ml
EUR 69

Sodium Pyruvate Solution

CA017-010 100ml
EUR 72

0.5M CaCl2 Solution

CA059-100 100ml
EUR 80

Carbol Fuchsin Solution

CFZ125 125 ml
EUR 79

Carbol Fuchsin Solution

CFZ500 500 ml
EUR 124

Carbol Fuchsin Solution

CFZ999 1000 ml
EUR 173

Chromic Acid Solution

CHR125 125 ml
EUR 84

Chromic Acid Solution

CHR500 500 ml
EUR 143

Chromic Acid Solution

CHR999 1000 ml
EUR 226

Cell Detachment Solution

ADF001 50 ml
EUR 114

W tym rozdziale skaningowa mikroskopia optyczna bliskiego pola (SNOM) jest prezentowana jako potężne narzędzie do chemicznej i strukturalnej charakterystyki ścian komórkowych roślin ograniczonej przez subdyfrakcję.