Naukowe

Abnova stosuje genomowe / proteomiczne podejście do opracowywania przeciwciał w badaniach w dziedzinie nauk przyrodniczych (Innowacja poprzez zintegrowane rozwiązania). Ich celem jest posiadanie co najmniej jednego pierwszorzędowego przeciwciała na każdy gen ulegający ekspresji w ludzkim genomie.

Obejmuje również kolekcję poliklonalnych przeciwciał MaxPab® firmy Rabbit generowane z białek pełnej długości (zamiast antygenów peptydowych do immunizacji) w celu rozpoznania zarówno liniowych, jak i konformacyjnych epitopów białkowych do klasycznych zastosowań (WB, IF, IHC, IP, FC).

ABP Biosciences opracowuje i produkuje odczynniki dla nauk przyrodniczych, koncentrując się na wykrywaniu opartym na fluorescencji. Firma opracowała kilka unikalnych produktów, takich jak barwniki Andy Fluor, zestawy testowe DNA lub RNA iQuant ™, barwnik żelowy fosfoproteina Phospho-Tag ™ oraz ultra-wrażliwy ECL Western Blot Reagent, testy funkcjonalne komórek (apoptoza, żywotność, proliferacja), sondy struktury komórkowej oraz odczynniki do transfekcji.

AIM Biotech zapewnia Life Scientists modułowe rozwiązania na bazie mikroprzepływów (np. Przepuszczalne dla gazu wióry, hydrożele …) do wspólnej hodowli różnych typów komórek w oddzielnych przedziałach 3D i 2D.
Chipy AIM umożliwiają wykorzystanie gradientów chemicznych i przepływów (zarówno śródmiąższowych, jak i ścinających) w celu dostrojenia mikrośrodowiska kultury i uzyskania w ten sposób bardziej istotnych biologicznie danych eksperymentalnych.

AnaSpec specjalizuje się w opracowywaniu peptydów, przeciwciał, zestawów testowych do badań podstawowych, wysokowydajnych badań przesiewowych, odkrywania leków i opracowywania testów. Zapewniają szeroki zakres katalogowych i niestandardowych biochemikaliów i odczynników wraz z niestandardową syntezą peptydów.

Aoxre LLC proponuje produkty testowe do testowania i pomiaru biomarkerów stresu oksydacyjnego, a także przeciwutleniaczy, substancji nitrozujących, uszkodzeń DNA i biomarkerów zapalnych.

ARBOR budują solidne testy immunologiczne i zestawy aktywności enzymów w celu ilościowego oznaczenia biomolekuł w matrycach biologicznych.

Test Biotech oferuje zestaw ELISA i ponad 5000 potwierdzonych przeciwciał, które obejmują szeroki zakres szlaków sygnałowych komórek. Ta unikalna kolekcja pierwotnych przeciwciał badawczych zawiera ponad 1000 przeciwciał fosfo swoistych, przeciwciał swoistych względem izoformy i modyfikacji, przeciwciał przeciwko kanałom jonowym, białkom transbłonowym, receptorów, receptorów sprzężonych z białkiem G (GPCR) …

Każde przeciwciało jest walidowane przy użyciu kombinacji Western blot (WB), bezpośredni enzymatyczny test immunosorbcyjny (ELISA), immunohistochemia (IHC), immunocytochemia (ICC) i immunofluorescencja (IF).

Bayou Biolabs produkują wysoce oczyszczone, ale niedrogie enzymy, drabiny DNA i DNA pUC i M13 do zastosowania w biologii molekularnej.

BioAim Scientific Inc. to zaawansowana technologicznie firma biotechnologiczna zapewniająca szybkie i precyzyjne zestawy testów immunologicznych.

Technologia EasyTest ELISA firmy BioAim to prosta i szybka technologia do oceny ilościowej antygenu. W porównaniu ze standardowym formatem ELISA, EasyTest ELISA wymaga tylko jednego etapu mycia, który może zmniejszyć różnice w stosunku do etapów mycia i pipetowania. Cały proces zajmuje mniej niż 2,5 godziny z wysoką dokładnością i precyzją.

BioAustralis Fine Chemicals to specjalistyczny producent drobnoustrojowych metabolitów i półsyntetycznych analogów dozastosowań laboratoryjnych in vitro .

Rzadkie i niezwykłe metabolity drobnoustrojów do odkrywania i identyfikacji cząsteczek ołowiu,
Metabolity do badań nad sposobami działania, aktywnością biologiczną i zależnościami struktura-aktywność,
Normy odniesienia dla badań farmaceutycznych, bezpieczeństwa żywności i badań środowiskowych,
Zestaw analogowy, który łączy grupy metabolitów i półsyntetycznych analogów o wspólnym motywie,
Antybiotyki …

BioAuxilium BioAuxilium zapewnia gotowe do użycia zestawy wykrywające oparte na testach immunologicznych i technologii TR-FRET.

Te testy sygnalizacji komórkowej Thunder ™ umożliwiają czuły, prosty i szybki pomiar małych ilości specyficznych wewnątrzkomórkowych fosforylowanych i całkowitych białek (np. ERK1 / 2, AKT, receptor insuliny, STAT3, EGFR) w lizatach komórkowych z komórek przylegających lub zawieszonych.

Biocolor Life Science dostarcza biochemiczne zestawy testowe do pomiaru rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego kolagenu, glikozaminoglikanów, elastyny ​​i glikozaminoglikanów (by wymienić tylko kilka) w tkankach komórkowych, płynach.

Portfolio produktów Biocolor obejmuje wiążący barwnik Sircol ™ Collagen Assa y do wykrywania kolagenu rozpuszczalnego w kwasie i pepsynie oraz monitorowania kolagenu wytwarzanego in situ lub podczas hodowli komórek in vitro i tworzenia ECM in vitro . Sircol ™ Collagen Assa y zestawy kwalifikują się do usług pod klucz .

BioLife Solutions produkuje zastrzeżone bezbiałkowe , pozbawione surowicy media do bioprezerwacji GMP, hipotermiczne media do przechowywania i media do kriokonserwacji. Na przykład produkty zamrażające CryoStor zostały zaprojektowane w celu złagodzenia indukowanych temperaturą odpowiedzi na stres molekularny komórek podczas zamrażania i rozmrażania.

Bioprim jest źródłem pełnej gamy surowicy, osocza i PBMC do odkrywania leków i do celów badawczych izolowanych od małp.

Biosensis produkuje przeciwciała i odczynniki dla neurobiologii, szczególnie na neurotrofinach i receptorach neurotrofin. Oferta neurobiologii firmy Biosensis obejmuje również produkty do badań nad chorobami neurodegeneracyjnymi, rozwojem neurologicznym i metabolizmem neurologicznym (w tym chorobami Alzheimera, Parkinsona i ALS), a także autofagią, zaburzeniami metabolicznymi i stresem oraz neuroimmunologią i zapaleniem.

Bioworld Technologia Bioworld produkuje ponad 15 000 wysoce oczyszczonych przeciwciał i zestawów monoklonalnych i poliklonalnych do badań w dziedzinie nauk przyrodniczych w dziedzinie transdukcji sygnałów i badań fosforylacji, markerów sercowych, badań neurologicznych i badań komórek macierzystych.

Bioworld Technology jest jednym z wiodących producentów fosfo-przeciwciał z ponad 500 fosfo-przeciwciałami dla szlaków AKT, AMPK, GSK, STAT. Co ciekawe, peptydy odpowiadające każdemu fosfo-przeciwciału są również dostępne, aby ułatwić analizę naukowców.
Wszystkie produkty Bioword są testowane w ich obiektach, a oryginalne opublikowane zdjęcia są wyświetlane online wraz z bardzo szczegółowymi informacjami o produktach (aplikacje, zalecane rozcieńczenia …).

Boster Biologicals (BosterBio) opracowuje badania pierwotnych i wtórnych przeciwciał zoptymalizowanych pod kątem WB, IHC, ELISA, a także różnych zestawów ELISA do wykrywania biomarkerów biorących udział w raku, biologii rozwoju, neuronauce, zapaleniu. Ich zestawy PICOKINE ™ ELISA i przeciwciała PICOBAND ™ osiągają czułość białka na poziomie pikogramu.

BPS Bioscience jest wiodącym producentem rekombinowanych enzymów (typu dzikiego i mutantów), zestawów testowych, substratów i usług dla Drug Discovery. BPS Bioscience produkuje jeden z największych asortymentów docelowych leków (Acetylotransferazy, HDAC, Hetone Demethylases, Histone Methyltransferase, Kinases, Peptidases, Phosphatases, Phosphodiesterases, Poly ADP Ribose Polymerases, Ubiquitin Enzymes …).

Niedawno do portfolio produktów i usług dodano testy do badania interakcji białek w punkcie kontrolnym immuno w związku z programami odkrywania leków w immunoterapii (np. PD-1 / PD-L1 / PD-L2; B7-1 / CD28, B7-1 / CTLA4; BLTA / HVEM, CD47 / SIRPα; GITR / GITRL; CD47: SIRPα; CD137: CD137L; CD40: CD40L; TIGIT / CD226, jak również szlak katabolizmu Trp (IDO i TDO)).

BroadPharm jest wiodącym dostawcą wysokiej jakości linkerów PEG i zaawansowanych odczynników do znakowania biologicznego, posiadającym duże doświadczenie w nowoczesnej chemii, a zwłaszcza innowacyjną syntezę linkerów PEG i noweprodukty PEGylacji .

Canopy Biosciences zapewnia unikalne zestawy do edycji i przetwarzania genów (np. Kompletne zestawy CRISPR, linie komórkowe i lizaty KO) oraz bioprzetwarzanie (np. Zestawy do wykrywania białek komórek gospodarza (HCP)).

Cedarlane Laboratories (Cedarlane Labs) produkuje produkty badawcze dla biologii komórki, neurobiologii i immunologii. Obejmowały one przeciwciała badawcze, uzupełnienie do typowania tkanek, immunokolumny i Lympholyte® Cell Separation Media do izolacji PBMC i PMN.

Celartia jest firmą biotechnologiczną produkującą bioreaktory do hodowli komórek. System Celartia , Petaka , jest innowacyjnym i wygodnym urządzeniem laboratoryjnym do hodowli komórkowej, hodowli komórek macierzystych, hodowli tkankowej, hodowli komórek rakowych, która umożliwia samym komórkom automatyczną regulację poziomu tlenu i CO2 w pożywce bez użycia zewnętrznego oprzyrządowania lub aparat.

komórkowe wytwarzają szeroką gamę podstawowych typów komórek (np. Adipocyty, astrocyty, komórki krwi, kardiomiocyty, komórki śródbłonka, komórki nabłonkowe, fibroblasty, keratynocyty, melanocyty, komórki mikronaczyniowe, komórki mięśni gładkich, synowiocyty …), zoptymalizowane pożywki wzrostowe, wspierające odczynniki do hodowli komórkowych i przeciwciała, służące do badań i rozwoju opartych na komórkach.

Jesteśmy Cellix opracowujemy i produkujemy zaawansowanenarzędzie do badań przesiewowych leków mikroprzepływowych do testów opartych na komórkach, które wykorzystuje symulowane środowisko ludzkie, zmniejszając w ten sposób lukę między in vitro a in vivo .

Zastosowania obejmują badanie adhezji komórek, migracji i transmigracji w warunkach przepływu fizjologicznego (naśladowane w biochipach) i hodowlę komórkową za pomocą prostej pompy mikroprzepływowej sterowanej za pomocą iPoda Touch. Obszary terapeutyczne obejmują zakrzepicę, miażdżycę, stan zapalny, badania nad komórkami macierzystymi, astmę, alergie, malarię i hodowlę biofilmu.

CellResearch Corp. zapewnia wysokiej jakości szczepy komórek pierwotnych i pożywki hodowlane. Otrzymane od pojedynczych dawców i nie połączone, szczepy komórkowe pochodzą z wielu lokalizacji ciała.
Oprócz normalnych ludzkich skór , szczepy komórkowe pochodzą z blizn keloidowych i przerostowych. Do badań porównawczych dostępne są również fibroblasty izolowane z normalnej skóry sąsiadującej z bliznowcem lub blizną przerostową.

CELLSCRIPT zapewnia najlepsze technologie wytwarzania i wykorzystywania RNA do translacji w komórkach do badań klinicznych i terapeutycznych (w tym zestawy dotranskrypcji in vitro , zamykanie 5 'RNA, mRNA z poli (A) do translacji w komórkach …).

komórkowej (CET) mają wieloletnie doświadczenie w wytwarzaniu komórek macierzystych i pożywek pozyskiwanych z ludzkich nie embrionalnych źródeł, takich jak tkanka tłuszczowa, szpik kostny, galaretka Whartona, krew pępowinowa i łożyska. Pożywki do hodowli tkankowych są zoptymalizowane pod kątem wzrostu komórek od samego początku oczyszczania komórek.

Detroit R&D jest zaangażowany w opracowywanie innowacyjnych i niezawodnych przeciwciał, zestawów ELISA i zestawów przeciwciał. Detroit R&D specjalizuje się w naukach o zdrowiu środowiskowym, nadciśnieniu oraz rakach piersi i prostaty, w tym w badaniach biologicznie aktywnych eikozanoidów, takich jak EET, DHET i 20-HETE, estrogenów środowiskowych, takich jak BPA, syntaza prostaglandyny H (PGHS, zwana także COX), cytochromy P450 (CYP), S-transferazy glutationowe (GST), stres oksydacyjny, uszkodzenie DNA, ksenopus, metabolizm leków, mikromacierze piersi i prostaty oraz gojenie się ran.

Dojindo Laboratories produkuje wysokiej jakości barwniki chromogenne (np. WST-5), sondy przepuszczalne dla błony komórkowej (np. MitoPeDPP) oraz zestawy (np. Cell Counting Kit-8 – CCK-8) do badań w dziedzinie nauk przyrodniczych, odkrywania leków , biologia komórki, obrazowanie żywych komórek i badania mitochondrialne (np. obrazowanie singletowe Si-DMA ogygen).

Echelon Biosciences dostarcza produkty stosowane do badania szlaków sygnalizacji komórkowej, w szczególności fosforanów fosfoinozytozy do podstawowych badań i rozwoju potencjalnych leków na raka, cukrzycę, stany zapalne, infekcje i choroby sercowo-naczyniowe.

Elabscience specjalizuje się w testach immunologicznych i odczynnikach dla społeczności nauk przyrodniczych. Posiadają zarówno platformę badawczo-rozwojową, jak i zakład produkcyjny, z wewnętrzną kontrolą jakości każdego produktu, aby zapewnić spójne i solidne wyniki eksperymentów.
Główne produkty Elabscience obejmują Białka, Przeciwciała, Zestawy ELlSA i Zestawy CLIA, cytowane już w wielu publikacjach.

EnoGene Biotech opracowuje monoklonalne i poliklonalne przeciwciała badawcze.

EpiCypher oferuje innowacyjne narzędzia do badań epigenetyki i biologii chromatyny.
Tablice peptydów histonowych do ilościowej, szybkiej i wysokoprzepustowej analizy interakcji między białkami efektorowymi, przeciwciałami lub enzymami za pomocą obszernej biblioteki peptydów histonowych.
Wysoce oczyszczony peptyd pochodzący z histonu .
Rekombinowane nukleosomy i oktamery histonowe .
Enzymy epigenetyczne , zestawy testowe, czytniki i substraty.

EpigenDx to firma zajmująca się badaniami genomowymi i epigenomicznymi.

Eurogentec jest znanym na całym świecie producentem produktów i usług dla badań w dziedzinie nauk przyrodniczych i współpracuje.

Focus Biomolecules to niewielka firma z sektora nauk biologicznych, oferująca wysoce scharakteryzowane bioaktywne inhibitory, aktywatory, agonistów, antagonistów oraz niestandardową syntezę biblioteki związków organicznych / chemicznych .

Full Moon BioSystems zapewnia innowacyjne produkty do badań proteomicznych z atrakcyjną ofertą tablic przeciwciał badawczych do monitorowania setek białek (biomarkerów) w jednym eksperymencie. Kilka przykładów popularnych tablic Full Moon Biosciences:
Rak sygnalizacji: 269 kluczowych fosfoswoistych i specyficznych miejscowo przeciwciał z wielu szlaków sygnałowych raka.
Tablica profilowania cytokin: 310 przeciwciał związanych z cytokinami w sześciu powtórzeniach do badań profilowania cytokin i badań stanu zapalnego.
Phospho Explorer Array: 1318 fosfo-swoistych i specyficznych dla miejsca przeciwciał do profilowania fosforylacji białek.
Tablica eksploratora sygnałów: 1358 celów specyficznych dla ścieżki obejmujących ponad 20 ścieżek sygnałowych do badań przesiewowych biomarkerów i badań nad sygnalizacją komórkową.

Funakoshi Co Ltd zapewnia innowacyjne i wygodne odczynniki badawcze do biologii komórki, biochemii i biologii molekularnej w różnych dziedzinach nauk przyrodniczych.

GEG Tech produkuje wyjątkowo niezawodne i wysoko miano wektory lentiwirusowe. Nowo opracowana nieintegrująca technologia lentiwirusa (z niedoborem integrazy) oferuje unikalne rozwiązania w zakresie dostarczania kwasu nukleinowego o bardzo niskiej genotoksyczności. Do celów dostarczania leków GEG Tech oferuje również wektory lentiwirusowe z niedoborem odwrotnej transkryptazy, zapewniając brak genotoksyczności i doskonałą ekspresję nawet w trudnych do transfekcji komórkach.

GeneCopoeia jest oryginalnym producentem, sprzedawcą i usługodawcą różnych odczynników biologicznych, w tym genomiki, proteomiki, biologii molekularnej i komórkowej. Ich portfolio produktów obejmuje kolekcje klonów dla cDNA ORF, shRNA, miRNA, promotorów, CRISPR, TRE i innych.

GeneCopoeia zapewnia również produkty i usługi do edycji genomu, takie jak sgRNA i biblioteki, wykrywanie indela, wektory dawcy, linie komórkowe Cas9, zestawy Safe Harbor i TALEN.

GeneCopoeia ma różne wirusowe systemy dostarczania, takie jak systemy Lentiviral i AAV, a także roztwory MicroRNA, które obejmują klony prekursorów i inhibitorów, klony 3 'UTR, startery i macierze qPCR oraz zestawy qPCR.

Dodatkowo mają kolekcję starterów PCR / qPCR, zestawów i zestawów qPCR i RT-qPCR. Wreszcie, ich bogaty zestaw zestawów i odczynników obejmuje testy reporterowe Lucyferazy, odczynniki do transfekcji, systemy klonowania, sondy FISH i wiele innych.

Jednym z głównych powodów rezygnacji są niewłaściwe właściwości ADME (wchłanianie, dystrybucja, metabolizm i wydalanie), powodujące niską biodostępność lub toksyczność. Dlatego ważne jest, aby przewidywać takie problemy na jak najwcześniejszym etapie procesu rozwoju. GenoMembrane zapewnia do tego celu wysokiej jakości odczynniki transportowe. Kilka przykładów:

ABC Membrany / Pęcherzyki Transportera
Gotowe do użycia zestawy testów do testu ATPazy z użyciem transportera / membran ABC
Transportery SLC …

GERBU Biotechnik GmbH oferuje szeroki zakres biochemikaliów, odczynników, pożywek i składników.

Globozymy wytwarzają enzymy, białka transdukcji sygnałów i czynniki inicjujące, wraz z przeciwciałami i zestawami do badań nad sygnalizacją komórkową i transdukcją sygnałów.

HemaCare Corp. wybrała HemaCare Corporation – globalnego dostawcę biologicznych produktów i usług z krwi. HemaCare jest liderem w dziedzinie pobierania komórek i tkanek , przetwarzania i terapii komórkowej, dostarczając wysokiej jakości materiał biologiczny pochodzący z normalnej i zmobilizowanej krwi obwodowej, szpiku kostnego i krwi pępowinowej niezbędnej do zapewnienia wyników badań, które spełniają unikalne potrzeby społeczności naukowej .

Innovative BioChips (aka iBioChips) to firma biotechnologiczna, która integruje testy komórkowe i inżynierię w zminiaturyzowane układy scalone, aby osiągnąć najnowocześniejszą czułość i wysoką wydajność.
Na przykład, SMART ALIQUOTOR jest wygodnym, szybkim, selektywnym i nieuszkodzonym biochipem do izolacji pojedynczej komórki, który ma być używany do edycji genów i analizy klonalnej.
1 Million Microwell Device (1MMD) to tani i wysokowydajny biochip idealny do sekwencjonowania jednokomórkowego RNA.

LifeSensors jest wiodącym producentem innowacyjnych narzędzi, które ułatwiają badanieszlaków białka ubikwityny i podobnego do ubikwityny wraz z unikalnymi technologiami SUMOpro i SUMOstar do ekspresji białek prokariotycznych i eukariotycznych, stosowanymi na całym świecie przez podmioty akademickie, rządowe, farmaceutyczne i biotechnologiczne.

Marker Gene Technologies, Inc. (MGT) zapewnia solidne odczynniki fluorescencyjne i luminescencyjne idealne do wykrywania i monitorowania biologicznych funkcji komórkowych (apoptoza / starzenie się, żywotność / toksyczność, czujniki pH, metabolizm komórkowy, stres oksydacyjny, wskaźniki wapnia …) lub struktury komórkowe i organelle (lizosomy, błony komórkowe, mitochondria …).

Meridian Life Science, Inc. (MLS) jest wiodącym na dużą skalę producentem przeciwciał, białek, antygenów wirusowych i białek z ponad 30-letnim doświadczeniem.

Microsurfaces to firma startowa z siedzibą w Melbourne (Australia), która produkuje nowe mikrostrukturalne powierzchnie do obrazowania żywych komórek przez długi czas z rozdzielczością pojedynczych komórek do obrazowania i śledzenia o wysokiej zawartości, odkrywania leków i badań przesiewowych.

Montana Molecular opracowuje genetycznie kodowane fluorescencyjne bioczujniki i sondy do testów komórkowych i obrazowania żywych komórek w celu wygodnej oceny parametrów wewnątrzkomórkowych (np. CAMP, DAG, PIP2, Ca2 + i napięcie …).
Technologia Montana Molecular oparta jest na wektorach BacMam wykorzystywanych jako wydajny nośnik do optymalnego dostarczania i ekspresji genów w komórkach ssaków w celu przeprowadzenia solidnych testów w żywych komórkach:
Proste kroki testu – bez lizy komórek
Obrazowanie fluorescencyjne lub wykrywanie czytnika płytek (Z ’> 0,8)
Istotne fizjologicznie i przyjazne dla komórek
Nie jest wymagana forskolin ani IBMX
Bez enzymów i kofaktorów
Multipleksowe testy GPCR: Gs, Gq, Gi, Napięcie

Nanocs Inc . wytwarzają szeroką gamę reaktywnych cząsteczek do znakowania fluorescencyjnego, PEGylacji, biotynylacji i biokoniugacji wraz ze funkcjonalizowanymi biopolimerami, nanocząstkami, znakowanymi białkami, przeciwciałami, enzymami i peptydami.

NanoSurface Biomedical Inc. opracowuje nanopatternowe podłoża, drukowane na dnie sterylnych naczyń do hodowli komórkowej, które zapewniają niszę topograficzną i mechaniczną dla wzrostu komórek tak, jakby były in vivo.

Naśladując środowisko pozakomórkowe, ta unikalna anizotropowo nanofabrykowana podłoże (ANFS) promuje podobne do in vivo dojrzewanie i wyrównaniekultur komórkowych in vitro .
W NanoSurface biomedycznych za nanopatterned cultureware został już zatwierdzony do różnych typów komórek, takich jak kardiomiocytów, komórek mięśniowych, komórek entothelial IPS komórek mezenchymalnych komórek macierzystych, fibroblasty (aby wymienić tylko kilka) w in vitro hodowle komórkowe.

Nucleus Biologics pomaga naukowcom w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie hodowli komórek, takich jak Vitronectin XF ™ (dawniej dostarczany przez Primorigen Biosciences), wolną od ksenonów macierz zewnątrzkomórkową (ECM), która promuje proliferację komórek, która utrzymuje pluripotencję i wspiera normalną morfologię kolonii dla mezenchymalu i indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste.

Omega Bio-tek zapewnia proste, szybkie i ekonomiczne zestawy do ekstrakcji DNA i RNA w porównaniu do najpopularniejszych źródeł metod oczyszczania kwasu nukleinowego.
Zestawy do oczyszczania kwasu nukleinowego EZNA® firmy Omega Bio-tek są kompatybilne z różnymi rodzajami próbek (np. Krew, tkanki, rośliny, bakterie, reakcje PCR, plazmid-preps …)

PBL Assay Science (dawniej PBL InterferonSource) jest największym na świecie źródłempodtypów interferonu (IFN) , wysokiej jakości cytokin, przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych oraz zestawów testowych dla naukowców z dziedziny nauk przyrodniczych.

Firma PeproTech została założona w 1988 r. Przez grupę naukowców, którzy postanowili skoncentrować swoje wysiłki na rozwoju i produkcji rekombinowanych cytokin na potrzeby badań w dziedzinie nauk przyrodniczych.

Dzisiaj PeproTech jest światowym liderem w dostarczaniu wysokiej jakości cytokin i czynników wzrostu , ale także przeciwciał , zestawów ELISA .

Phenocell to francuska firma biotechnologiczna, która generuje zdrowe ludzkie lub patologicznemodele komórkowe in vitro pochodzące z komórek macierzystych do badań i zastosowań w odkrywaniu leków.
Opierając się na nagrodzonej nagrodą Nobla technologii inżynierii i przeprogramowania badań nad komórkami macierzystymi, Phenocell zapewnia pozbawione śladów i wolne od karmienia ludzkie komórki iPS, które są dalej różnicowane w komórki sebumocytów , melanocytów i keratynocyty oraz komórki nabłonka barwionego siatkówki do testów komórkowych.

Platypus Technologies opracowuje innowacyjne narzędzia komórkowe do badania adherentnej migracji komórek bez wkładek do hodowli komórkowych: Oris ™ i Oris ™ Pro Migracja komórek.
Testy te generują więcej danych z testów migracji i inwazji komórek wykorzystywanych do badania przerzutów raka i medycyny regeneracyjnej. Są idealną alternatywą dla testu na zarysowania.

Polysciences, Inc. produkuje specjalistyczne i drobne chemikalia, mikrosfery, monomery, polimery, mikroskopię, histologię, biotechnologię i produkty specjalne dla naukowców.

Prodo Laboratories ( Prodo Labs ) zapewnia Life Scientists wysokiej jakości ludzkie wysepki i uzupełnienie hodowli komórkowych (w tym pożywki specyficzne dla wysepek PIM (S) ®) do badań nad rozwojem nowych leków na cukrzycę lub nad rozwojem nowych leków wytwarzających insulinę komórki do przyszłych przeszczepów.

ProSpec (specjaliści od białek) specjalizuje się w produkcji wysoko oczyszczonych białek pochodzących z bakterii, aby służyć społeczności badawczej z pomocą. białka dla raka, apoptozy, rozwoju, endokrynologii, immunologii, neuronauki, proteaz i badań nad komórkami macierzystymi.

Ich zestawy komórkowe zawierają wszystko, co jest potrzebne do oceny transkrypcji genów (CAR, AhR, PXR) i do określenia indukcji enzymów metabolizujących leki (CYP2B6, CYP1A2, CYP3A4, NCE, enzymy P450) oraz transporterów przez NCE. Wyniki uzyskane za pomocą zestawów do aktywacji receptora Puracyp są wysoce powtarzalne i nie mają zmienności nieodłącznej dla innej metodologii. Wykonanie testów wymaga niewielkiego wysiłku, a cały eksperyment jest zakończony w ciągu 2 dni z łącznym badaniem trwającym 3-6 godzin.

Quansys Q-Plex ™ Matryce dokładne określenie, biomarkery (anality) z próbek szlachetnych w szybki i opłacalny sposób.

Quansysbio multipleksowe testy oparte na teście ELISA (technologia Q-Plex), to w pełni ilościowy test oparty na multipleksie oparty na teście ELISA, w którym do każdej studzienki 96-studzienkowej płytki w określonej matrycy załadowano do 25 różnych wychwytujących przeciwciał pierwotnych.

RayBiotech, Inc . opracować najnowocześniejsze narzędzia proteomiczne do postępu badań podstawowych i klinicznych oraz ułatwienia odkrywania leków i biomarkerów.

Linia produktów RayBio obejmuje:

Ponad 2000 rygorystycznie przetestowanych zestawów ELISA objętych 90-dniową gwarancją 100% satysfakcji (ryzyko i brak obaw)
Multipleksowa macierz ELISA (Quantibody®)
Macierze przeciwciał lub szkiełek antypoślizgowych (seria C, seria G, seria L, seria E)
Testy funkcjonalne
Badania przeciwciał
Rekombinowane białka

Reprocell Europe oferuje podłoża i odczynniki opracowane specjalnie w celu zapewnienia doskonałych wyników w biologii komórek ludzkich ES / iPS i hodowli komórek 3D.
Siła leży ReproCELL nie tylko w swoich technologiach utrzymania ES / IPS komórki, ale również w jego zdolność do generowania funkcjonalnych ludzkich komórek z ES / IPS komórki funkcjonalne: Ludzkie komórki pochodzące iPS kardiomiocytów, hiPSC-neuronów hiPSC-hepatocytów …
W równoleglerodzina produktów 3D do hodowli komórek Alvetex® zapewnia elastyczną platformę, która pozwala naukowcom z dowolnego laboratorium nauk przyrodniczych na szybkie i łatwe ustanowienie lepszychtestów in vitro i modeli, które lepiej naśladująwzrost komórek in vivo .

Rockland Immunochemicals Inc. produkuje przeciwciała i testy immunologiczne odpowiednie do badania modyfikacji potranslacyjnych białka (PTM), epigenetyki (przeciwciała Epi-Plus®) Apoptoza / cykl komórkowy, cytokiny, ECM, czynniki transkrypcyjne i sygnalizacja komórkowa (AKT, ATM, NFkB ścieżki …). Drugorzędowe przeciwciała (barwnik ATTO, HRP-, Dylight ™-skoniugowane lub niesprzężone) drugorzędowe przeciwciała i odczynniki TrueBlot® (w celu wygenerowania jasnych danych o najlepszej jakości w poszczególnych IP / WB) uzupełniają ofertę.

Clearsate z San Diego Blood Bank jest ludzkim źródłem płytek krwi i stanowi alternatywę dla płodowej surowicy bydlęcej (FBS) i surowicy AB .
Klarowność jest oczyszczona z pozakomórkowych białek osocza i przeciwciał i jest wytwarzana w procesie cGMP w laboratorium produkcyjnym regulowanym przez FDA. Podczas gdy suplementy wzrostowe inne niż ludzkie są narażone na ryzyko wprowadzenia wirusów i białek pochodzenia zwierzęcego, które mogą wywoływać reakcje immunologiczne i alergiczne, płytki krwi używane do produkcji klarynianu są w pełni testowane na obecność HBV, HIV 1 i 2, HCV, HTLV I / II, syfilis, red przeciwciała komórkowe, wirus Zachodniego Nilu i zanieczyszczenie bakteryjne.

Sanbiotech oferuje Life Scientists jeden z najnowszych osiągnięć w zakresie produktów i usług do badań biologicznych i testów diagnostycznych, w tym popularnych przeciwciał MONOSAN .

Xenotech dostarcza informacje zalecane przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) i Europejską Agencję Leków (EMA), aby przewidzieć międzyosobnicze różnice w bezpieczeństwie i skuteczności leków oraz wyjaśnić działania niepożądane leków (ADR): hamowanie enzymów CYP / UGT, in vitro Indukcja enzymów, ex vivoIndukcja enzymów, transportery leków, fenotypowanie reakcji, identyfikator metabolitu, porównanie gatunków, stabilność metaboliczna, wiązanie kowalencyjne / białkowe, usługi analityki (bioanaliza) …

SignaGen opracowuje i produkuje narzędzia do dostarczania genów i odczynniki do transfekcji do badań, dostarczając wydajne i opłacalne narzędzia chemiczne i wirusowe dodostarczania genów in vitro i in vivo . Ich rozwiązania przynoszą odpowiedzi na wszystkie projekty komórek eukariotycznych, w tym produkcję białka, knockdown genów i nadekspresję.

Pochodne fluoroforu SiR umożliwiają dokładne obrazowanie cytoszkieletu (aktyny, tubuliny) i DNA w żywych komórkach z niespotykaną rozdzielczością.

Oferta SurModics obejmująca podłoża kolorymetryczne i chemiluminescencyjne BioFX® oferuje stabilność, niskie tło i czułość potrzebne do spełnienia wymagań badaczy wykonujących testy immunologiczne, takie jak ELISA, Western Blot, ELISpot i immunohistochemia.

Syn*Vivo dostarcza fizjologiczne, oparte na komórkach mikroprzepływowe chipy, które zapewniają morfologicznie i biologicznie realistyczne mikrośrodowisko.
Chipy SynVivo umożliwiają analizę zachowań komórkowych / tkankowych w czasie rzeczywistym w celu dostarczania i odkrywania leków.
Te w pełni konfigurowalne czipy wspierają mikronaczyniową sieć in vitro symulującą krążenie wewnątrz dowolnej tkanki (przepływ, ścinanie i ciśnienie).

Target Molecule specjalizuje się w oferowaniu ogromnej różnorodności związków chemicznych, takich jak inhibitory , aktywatory i związki referencyjne . Ponadto, Target Mol oferuje wiele bibliotek związków (np. Bibliotekę zatwierdzonych leków, bibliotekę przeciwnowotworową, bibliotekę związków apoptozy i wiele innych).

TATAA Biocenter jest wiodącym dostawcą profilowania ekspresji genów i ilościowych produktów badawczych PCR w czasie rzeczywistym (qPCR).

TheWell Bioscience to biotechnologiczny rozwój innowacyjnych systemów hodowli i dostarczania komórek, które łączą badania in vitro i in vivo z prostymi, wszechstronnymi produktami w celu uzyskania bardziej istotnych fizjologicznie danych eksperymentalnych.

Jako przykład TheWell Bioscience wydało niedawno system hydrożelowy pochodzenia zwierzęcego: VitroGel 3D .
Ściśle naśladując naturalne środowisko macierzy pozakomórkowej, VitroGel 3D to gotowy do użycia dostrojony hydrożel do hodowli komórek 3D i nie tylko, z prostą procedurą eksperymentalną w temperaturze pokojowej.

Time Bioscience produkuje narzędzia do testów in vitro, koncentrując się na szlaku sygnałowym komórek Wnt / beta-kateniny w celu odkrycia leku. Time Bioscience koncentruje się na wysoce aktywnych białkach zaangażowanych w ten szlak, takich jak warianty Wnt, inhibitory sygnalizujące Wnt i receptory sygnalizujące Wnt, a także reporterowe linie komórkowe i ich kontrolne linie komórkowe.

TriLink Biotechnologies (firma Maravai LifeSciences) projektuje i syntezuje wysokiej jakości produkty kwasu nukleinowego i mRNA do licznych zastosowań badawczych i odkrywania leków (np. Edycja genomu Cas9, sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) małego RNA (w tym miRNA, tRNA .. .), Ekspresja i wymiana białek, dostarczanie RNA …).

Vector Laboratories oferuje produkty związane z technologią Chromalink (zwaną także Solulink). Są to zestawy i odczynniki do biokoniugacji, które można monitorować i określać ilościowo za pomocą zwykłego skanowania UV. Vector Labs dostarczają również kulki Nanolink i magnalink, które składają się z otoczkowanych polimerem perełek magnetytu (superparamagnetycznych) posiadających kowalencyjnie usieciowaną streptawidynę na ich powierzchni. Mają bardzo wysoką skuteczność wiązania.

Fine Test Biotech jest firmą posiadającą certyfikat ISO9001: 2008, oferującą pełną linię wysokiej jakości zestawów badawczych, w tym zestawy ELISA, powiązane odczynniki pomocnicze ELISA i więcej wysokiej jakości przeciwciał, rekombinowanych białek.

XCell Science Inc. (XCell) zapewnia społeczności Life Sciences pluripotencjalne modele komórkowe oparte na komórkach macierzystych, opracowane przy użyciu technologii edycji genów ZFN i TALEN.
Xcell oferuje unikalny zestaw komórek nerwowych pochodzących od ludzkich pluripotencjalnych komórek macierzystych, takich jak gotowe do użycia neurony, neurony dopaminergiczne, astrocyty i inne neuronowe pochodne naśladujące choroby na potrzeby odkrywania leków i toksykologii.

Xylyx Bio to amerykańska firma biotechnologiczna specjalizująca się w biomateriałach macierzy pozakomórkowej specyficznej dla komórki w celu dostarczenia natywnego mikrośrodowiska komórkowego i macierzy zewnątrzkomórkowej specyficznej tkankowo w celu uzyskania bardziej istotnych fizjologicznie testów opartych na komórkach in vitro w odkrywaniu leków i regeneracji tkanek.

Zen Bio (Zen-Bio) zapewnia ludzkie adipocyty, preadipocyty, wyciągi z komórek adipocytów, usługi testowe i zestawy badawcze, aby lepiej zrozumieć ludzką otyłość, cukrzycę i choroby sercowo-naczyniowe.

Abbkine Scientific Co., Ltd . dążą do zapewnienia innowacyjnych, wysokiej jakości zestawów testowych, rekombinowanych białek, przeciwciał i innych narzędzi badawczych w celu przyspieszenia podstawowych badań w dziedzinie nauk przyrodniczych i odkrywania leków.
Przeciwciała monoklonalne specyficzne dla raka Abbkine są specjalnie zaprojektowane do immunohistochemii (IHC) na ludzkich komórkach nowotworowych. Ich szeroki zakres zestawów ELISA jest zatwierdzony dla wielu różnych gatunków (w tym bydła, owiec, psów, świń …).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.