Optyczna tomografia koherentna i mikroskopia fluorescencyjna obrazowanie dwumodalne do śledzenia pojedynczych komórek in vivo za pomocą laserów nanoprzewodowych

przez | 29 listopada, 2020

Pojawiające się terapie oparte na komórkach, takie jak terapia komórkami macierzystymi i immunoterapia, przyciągnęły szeroką uwagę zarówno w badaniach biologicznych, jak i praktyce klinicznej. Jednak od dawna istniejącą techniczną luką w terapiach komórkowych jest trudność w bezpośredniej ocenie skuteczności leczenia poprzez śledzenie komórek podawanych terapeutycznie. Dlatego bardzo potrzebne są techniki obrazowania umożliwiające śledzenie rozmieszczenia i migracji komórek in vivo.

Optyczna koherentna tomografia (OCT) to dostępna klinicznie technologia obrazowania o ultrawysokiej rozdzielczości i doskonałej głębokości obrazowania. Wykazuje również duży potencjał w obrazowaniu komórkowym in vivo. Jednak ze względu na jednorodność obecnych środków kontrastowych do znakowania komórek OCT (takich jak nanocząstki złota i polimeru) można zaobserwować jedynie rozkład całych populacji komórek. Precyzyjne śledzenie trajektorii pojedynczych komórek nie jest możliwe w przypadku takich konwencjonalnych środków kontrastowych.

Mikrolasery mogą stanowić drogę do śledzenia unikalnych identyfikatorów komórek, biorąc pod uwagę ich mały rozmiar, wysoką intensywność emisji, bogate widma emisji i wąskie szerokości linii. Tutaj pokazujemy, że lasery nanoprzewodowe internalizowane przez komórki zapewniają zarówno sygnał OCT, jak i sygnał fluorescencji. Ponadto komórki można indywidualnie zidentyfikować dzięki unikalnym widmom emisji lasera nanoprzewodów, które przenoszą. Ponadto trajektorie migracji pojedynczych komórek można monitorować zarówno in vitro, jak i in vivo za pomocą systemu obrazowania OCT i mikroskopii fluorescencyjnej o podwójnej modalności. Nasze badanie pokazuje wykonalność laserów nanoprzewodowych w połączeniu z systemem obrazowania dualnego do śledzenia pojedynczych komórek in vivo z wysoką rozdzielczością przestrzenną i weryfikacją tożsamości, podejście o dużej użyteczności w terapiach komórek macierzystych i immunomodulujących.

Mikroskopia optyczna o wysokiej rozdzielczości do charakteryzowania odkształceń mikrostrukturalnych w badaniach mikrozciągania

Obrazowanie deformacji powierzchni próbki kuponu w badaniu mikrozciągania za pomocą mikroskopu optycznego stanowi wyzwanie ze względu na małą głębię ostrości (DoF) mikroskopów optycznych. Ponieważ materiały są niejednorodne w mikroskopijnej skali długości, powierzchnia próbki odkształca się w złożoną teksturę 3D powierzchni, ewoluując w sposób ciągły wraz ze wzrostem obciążenia. Z powodu wąskiej DoF, obszar, który jest ostry w polu widzenia (FoV) zmniejsza się znacznie wraz ze wzrostem odkształcenia heterogenicznego poza płaszczyzną. Aby sprostać temu wyzwaniu, zaproponowano metodę opartą na mieszaniu obrazu i stabilizacji przechwyconych klatek obrazu.

Mieszanie obrazów łączy częściowe obszary, na których jest ustawiona ostrość, z zestawu kolejnych klatek obrazu przechwyconych w różnych odległościach roboczych od płaszczyzny obiektu, aby utworzyć pojedynczy obraz, na którym znajduje się duża część pola widzenia. Następnie uzyskuje się mieszane obrazy na różnych poziomach odkształceń makroskopowych, tj. Globalnego odkształcenia jednorodnego, w celu scharakteryzowania ewolucji odkształcenia heterogenicznego. Stabilizacja obrazu usuwa wszelkie nierówności mieszanych obrazów poprzez ich przestrzenne wyrównanie, wybierając wspólną cechę jako punkt odniesienia.

Walidacja proponowanej metody na próbkach ze stali nierdzewnej 316L (SS 316L) produkowanych konwencjonalnie i metodą przyrostową wskazuje na doskonałą poprawę jakości obrazu. Prawie 100% pola widzenia pozostaje zogniskowane niezależnie od wielkości odkształcenia heterogenicznego poza płaszczyzną spowodowanego podczas testów rozciągania, co jest dość niezwykłe w przypadku obrazowania mikroskopii optycznej. W konsekwencji zmieszane i ustabilizowane obrazy zwiększyły dokładność cyfrowej korelacji obrazu (DIC). Filmy poklatkowe przedstawiające deformację wygenerowane przy użyciu tych obrazów uchwyciły ewolucję pasm poślizgowych i ich transmisję przez bliźniacze granice w mikrostrukturze stali nierdzewnej. Podsumowując, badanie to pokazuje wykonalność wykorzystania technik przetwarzania obrazu w celu udoskonalenia mikroskopii optycznej w celu zobrazowania złożonych powierzchni 3D ewoluujących w czasie. Ten artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Optyczna tomografia koherentna i mikroskopia fluorescencyjna obrazowanie dwumodalne do śledzenia pojedynczych komórek in vivo za pomocą laserów nanoprzewodowych

Potencjalna użyteczność zintegrowanej refleksyjnej mikroskopii konfokalnej-optycznej koherentnej tomografii w prowadzeniu selekcji i terapii raka podstawnokomórkowego

Rosnący wskaźnik zachorowalności i chorobowości na raka podstawnokomórkowego (BCC) na całym świecie, w połączeniu z zachorowalnością związaną z konwencjonalnym leczeniem chirurgicznym, doprowadziły do ​​opracowania i zastosowania alternatywnych, minimalnie inwazyjnych metod leczenia niechirurgicznego. Biopsja i patologia służą do prowadzenia diagnozy BCC oraz oceny marginesów i podtypów, które następnie kierują decyzją i wyborem leczenia chirurgicznego lub niechirurgicznego. Jednak alternatywnie można zastosować nieinwazyjne podejście optyczne oparte na łączonej refleksyjnej mikroskopii konfokalnej (RCM) i optycznej koherentnej tomografii (OCT).

Obrazowanie optyczne może być wykorzystywane do prowadzenia diagnozy i oceny marginesu przy łóżku pacjenta i potencjalnie ułatwiania postępowania niechirurgicznego, wraz z długoterminowym monitorowaniem odpowiedzi na leczenie. Obrazowanie nieinwazyjne może również uzupełniać małoinwazyjne metody leczenia i pomóc w dalszym zmniejszaniu zachorowalności. W artykule zwracamy uwagę na aktualny stan zintegrowanego podejścia do obrazowania RCM / OCT do diagnostyki i segregacji BCC, a także do oceny marginesów, które mogą być ostatecznie wykorzystane do prowadzenia terapii.

Multimodalna mikroskopia fotoakustyczna ze wzmocnieniem plazmonicznym złota i optyczna tomografia koherentna obrazowanie molekularne w celu oceny neowaskularyzacji naczyniówki

Podczas gdy mikroskopia fotoakustyczna (PAM) i optyczna tomografia koherentna (OCT) pozwalają na wizualizację mikrokrążenia siatkówki, odróżnienie wczesnej neowaskularyzacji od sąsiednich naczyń pozostaje wyzwaniem. Tutaj złote nanogwiazdki (GNS) funkcjonalizowane peptydem RGD zostały wykorzystane jako multimodalne środki kontrastowe zarówno dla PAM, jak i OCT. GNS mają doskonałe właściwości absorpcji i rozpraszania w obszarze bliskiej podczerwieni, gdzie większość naczyń i tkanek generuje mniej wewnętrzny sygnał fotoakustyczny, mając jednocześnie mały rozmiar, doskonałą biokompatybilność in vivo i doskonałą fotostabilność w nanosekundowym pulsacyjnym oświetleniu laserowym.

Protein Stain Kit for Transfer Membrane

BSP025 10Blots, 10prep
EUR 74.36

Oxidizer Solution (For Steiner's Silver Stain)

SOS125 125 ml
EUR 76

Oxidizer Solution (For Steiner's Silver Stain)

SOS500 500 ml
EUR 111

Jones Stain Kit (For Basement Membrane)

JSK-1 1 kit(s)
EUR 292

Fmoc-b,b-diphenyl-Ala-OH

B-2725.0250 250.0mg
EUR 139
Description: Sum Formula: C30H25NO4; CAS# [201484-50-6]

Fmoc-b,b-diphenyl-Ala-OH

B-2725.1000 1.0g
EUR 357
Description: Sum Formula: C30H25NO4; CAS# [201484-50-6]

Fmoc-b,b-diphenyl-Ala-OH

B-2725.5000 5.0g
EUR 1336
Description: Sum Formula: C30H25NO4; CAS# [201484-50-6]

Giemsa stain

GB0477 10g
EUR 60.44

Jenner's Stain

GT5545-100G 100 g
EUR 160

Jenner's Stain

GT5545-25G 25 g
EUR 81

Giemsa Stain

GT6821-100ML 100 ml
EUR 46

Giemsa Stain

GT6821-250ML 250 ml
EUR 59

Wright's stain

GT7819-100G 100 g
EUR 110

Wright's stain

GT7819-10G 10 g
EUR 46

Wright's stain

GT7819-250G 250 g
EUR 190

Wright's stain

GT7819-25G 25 g
EUR 58

Giemsa stain

20-abx082069
  • EUR 175.00
  • EUR 217.00
  • 1 g
  • 5 g

Giemsa stain

20-abx082518
  • EUR 175.00
  • EUR 217.00
  • 1 g
  • 5 g

DiI Stain

B2742-250 250 mg
EUR 753

DiI Stain

B2742-50 50 mg
EUR 227

Oil Red O Stain Kit (For Fat)

ORK-1 1 kit(s)
EUR 192

Oil Red O Stain Kit (For Fat)

ORK-2 100 Slides
EUR 122

Picro-Sirius Red Stain Kit (For Collagen)

PSR-1 1 kit(s)
EUR 103

Picro-Sirius Red Stain Kit (For Collagen)

PSR-2 1 kit(s)
EUR 77

Fmoc-b-Ala-OH

B-1025.0005 5.0g
EUR 115
Description: Sum Formula: C18H17NO4; CAS# [35737-10-1]

Fmoc-b-Ala-OH

B-1025.0025 25.0g
EUR 236
Description: Sum Formula: C18H17NO4; CAS# [35737-10-1]

Fmoc-b-Ala-OH

B-1025.0100 100.0g
EUR 635
Description: Sum Formula: C18H17NO4; CAS# [35737-10-1]

Fmoc-b-Ala-OPfp

B-1765.0005 5.0g
EUR 236
Description: Sum Formula: C24H16F5NO4; CAS# [149303-38-8]

Fmoc-b-Ala-OPfp

B-1765.0025 25.0g
EUR 841
Description: Sum Formula: C24H16F5NO4; CAS# [149303-38-8]

Picro-Sirius Red Stain Kit (For Cardiac Muscle)

SRC-1 1 kit(s)
EUR 103

Periodic Acid Schiff (PAS) for Fungus Stain Kit

PASF-1 1 kit(s)
EUR 159

Periodic Acid Schiff (PAS) for Fungus Stain Kit

PASF-2 1 kit(s)
EUR 104

Protein Stain-EZ C, Reversible Copper Stain Kit

BSP017 1kit, 10prep
EUR 74.36

Protein Stain-EZG Rapid Coomassie Blue Stain Solution

BSP041 1KIT, 10prep
EUR 76.1

4CN Stain Kit

PW024 5Preps, 5prep
EUR 70.88

TMB Stain Kit

PW025 5Preps, 5prep
EUR 70.88

Jenner's Stain, certified

GT1148-25G 25 g
EUR 107

Giemsa stain, powder

GT7801-100G 100 g
EUR 134

Giemsa stain, powder

GT7801-10G 10 g
EUR 46

Giemsa stain, powder

GT7801-25G 25 g
EUR 62

Giemsa stain, powder

GT7801-50G 50 g
EUR 86

Giemsa stain, powder

GT7801-5G 5 g
EUR 42

ClearSight DNA Stain

BH40501 1ml
EUR 103
Description: For DNA staining and vizualization.

ClearSight RNA Stain

BH40601 400µl
EUR 77
Description: For DNA staining and vizualization.

Silver Stain kit

AR0171 1 kit (for 30 assays to stain the gel of 5 X8.5)
EUR 152

Fite's Stain Kit

FLS-1 125 ml ea.
EUR 149

Fite's Stain Kit

FLS-500 500 ml ea.
EUR 295

Trichrome Stain (Blue)

TGB125 125 ml
EUR 74

Trichrome Stain (Blue)

TGB500 500 ml
EUR 116

Trichrome Stain (Blue)

TGB999 1000 ml
EUR 143

Pneumocystis Stain Kit

PCS-1 1 kit(s)
EUR 156

Pneumocystis Stain Kit

PCS-2 100 Slides
EUR 104

Reticulum Stain Kit

GRT-1 1 kit(s)
EUR 255

Reticulum Stain Kit

GRT-2 1 kit(s)
EUR 152

Gram Stain Kit

GSK-1 125 ml ea.
EUR 125

Gram Stain Kit

GSK-2 30 ml ea.
EUR 92

Gram Stain Kit

GSK-500 500 ml ea.
EUR 303

Iron Stain Kit

IRN-1 1 kit(s)
EUR 149

Iron Stain Kit

IRN-2 100 Slides
EUR 101

GMS Stain Kit

KAA-1 125 ml ea.
EUR 216

GMS Stain Kit

KAA-1000 1000 ml ea.
EUR 884

GMS Stain Kit

KAA-500 500 ml ea.
EUR 523

Copper Stain Kit

CSK-1 1 kit(s)
EUR 189

Copper Stain Kit

CSK-2 1 kit(s)
EUR 120

Fite's Stain Kit

K1425-125
EUR 370

Geimsa Stain Kit

K1426-30
EUR 289

Geimsa Stain Kit

K1426-500
EUR 468

GMS Stain Kit

K1427-125
EUR 446

Gram Stain Kit

k1428-125
EUR 392

Gram Stain Kit

k1428-30
EUR 262

Orcein Stain Kit

K1432-125
EUR 501

Orcein Stain Kit

K1432-30
EUR 359

Pneumocystis Stain Kit

K1434-125
EUR 425

Pneumocystis Stain Kit

K1434-30
EUR 316

Steiner Stain Kit

K1435-125
EUR 446

Papanicolaou Stain Kit

K1440-30
EUR 207

Papanicolaou Stain Kit

K1440-500
EUR 278

Fmoc-b-cyclohexyl-Ala-OH

B-1975.0001 1.0g
EUR 126
Description: Sum Formula: C24H27NO4; CAS# [135673-97-1]

Fmoc-b-cyclohexyl-Ala-OH

B-1975.0005 5.0g
EUR 418
Description: Sum Formula: C24H27NO4; CAS# [135673-97-1]

Fmoc-b-cyclohexyl-Ala-OH

B-1975.0025 25.0g
EUR 1192
Description: Sum Formula: C24H27NO4; CAS# [135673-97-1]

Fmoc-b-cyclopropyl-Ala-OH

B-2905.0001 1.0g
EUR 345
Description: Sum Formula: C21H21NO4; CAS# [214750-76-2]

Fmoc-b-cyclopropyl-Ala-OH

B-2905.0005 5.0g
EUR 1301
Description: Sum Formula: C21H21NO4; CAS# [214750-76-2]

Fontana-Masson Stain Kit (For Argentaffin Cells and Melanin)

FMS-1 1 kit(s)
EUR 216

Fontana-Masson Stain Kit (For Argentaffin Cells and Melanin)

FMS-2 1 kit(s)
EUR 133

Fmoc-b-(2-thienyl)-Ala-OH

B-1665.0001 1.0g
EUR 284
Description: Sum Formula: C22H19NO4S; CAS# [130309-35-2]

Fmoc-b-(2-thienyl)-Ala-OH

B-1665.0005 5.0g
EUR 1046
Description: Sum Formula: C22H19NO4S; CAS# [130309-35-2]

Fmoc-b-(3-pyridyl)-Ala-OH

B-2005.0001 1.0g
EUR 393
Description: Sum Formula: C23H20N2O4; CAS# [175453-07-3]

Fmoc-b-(3-pyridyl)-Ala-OH

B-2005.0005 5.0g
EUR 1482
Description: Sum Formula: C23H20N2O4; CAS# [175453-07-3]

Fmoc-b-cyclohexyl-D-Ala-OH

B-2345.0001 1.0g
EUR 151
Description: Sum Formula: C24H27NO4; CAS# [144701-25-7]

Fmoc-b-cyclohexyl-D-Ala-OH

B-2345.0005 5.0g
EUR 515
Description: Sum Formula: C24H27NO4; CAS# [144701-25-7]

Fmoc-b-cyclohexyl-D-Ala-OH

B-2345.0025 25.0g
EUR 1965
Description: Sum Formula: C24H27NO4; CAS# [144701-25-7]

Fmoc-b-(3-benzothienyl)-Ala-OH

B-2830.0001 1.0g
EUR 212
Description: Sum Formula: C26H21NO4S; CAS# [177966-60-8]

Fmoc-b-(3-benzothienyl)-Ala-OH

B-2830.0005 5.0g
EUR 756
Description: Sum Formula: C26H21NO4S; CAS# [177966-60-8]

Fmoc-b-cyclopropyl-D-Ala-OH

B-2915.0001 1.0g
EUR 587
Description: Sum Formula: C21H21NO4; CAS# [170642-29-2]

Fmoc-b-cyclopropyl-D-Ala-OH

B-2915.0005 5.0g
EUR 2255
Description: Sum Formula: C21H21NO4; CAS# [170642-29-2]

Fmoc-b-(2-quinolyl)-Ala-OH

B-3165.0250 250.0mg
EUR 381
Description: Sum Formula: C27H22N2O4; CAS# [214852-56-9]

Fmoc-b-(2-quinolyl)-Ala-OH

B-3165.1000 1.0g
EUR 1070
Description: Sum Formula: C27H22N2O4; CAS# [214852-56-9]

Fmoc-b-azido-Aib-OH · BHA

B-4530.0001 1.0g
EUR 705
Description: Sum Formula: C19H18N4O4·C13H13N; CAS# [1926163-90-7] net

Fmoc-b-(3-pyridyl)-D-Ala-OH

B-2040.0001 1.0g
EUR 273
Description: Sum Formula: C23H20N2O4; CAS# [142994-45-4]

Fmoc-b-(3-pyridyl)-D-Ala-OH

B-2040.0005 5.0g
EUR 998
Description: Sum Formula: C23H20N2O4; CAS# [142994-45-4]

Fmoc-b-(2-thienyl)-D-Ala-OH

B-2120.0001 1.0g
EUR 309
Description: Sum Formula: C22H19NO4S; CAS# [201532-42-5]

Fmoc-b-(2-thienyl)-D-Ala-OH

B-2120.0005 5.0g
EUR 1143
Description: Sum Formula: C22H19NO4S; CAS# [201532-42-5]

Fmoc-b-(2-quinolyl)-D-Ala-OH

B-3170.0250 250.0mg
EUR 441
Description: Sum Formula: C27H22N2O4; CAS# [214852-58-1]

Fmoc-b-(2-quinolyl)-D-Ala-OH

B-3170.1000 1.0g
EUR 1276
Description: Sum Formula: C27H22N2O4; CAS# [214852-58-1]

Fmoc-b-(3-benzothienyl)-D-Ala-OH

B-3435.0001 1.0g
EUR 334
Description: Sum Formula: C26H21NO4S; CAS# [177966-61-9]

Fmoc-b-(3-benzothienyl)-D-Ala-OH

B-3435.0005 5.0g
EUR 1240
Description: Sum Formula: C26H21NO4S; CAS# [177966-61-9]

Fmoc-b-(1-piperazinyl)-Ala(Boc)-OH

B-3725.0250 250.0mg
EUR 383
Description: Sum Formula: C27H33N3O6; CAS# [313052-20-9]

Fmoc-b-(1-piperazinyl)-Ala(Boc)-OH

B-3725.1000 1.0g
EUR 1088
Description: Sum Formula: C27H33N3O6; CAS# [313052-20-9]

Fmoc-b-azido-D-Aib-OH · BHA

B-4535.0001 1.0g
EUR 705
Description: Sum Formula: C19H18N4O4·C13H13N; CAS# [1926163-91-8] net

Protein Stain-EZ A Ultra Sensitive Coomassie Blue Stain Solution

SK3011 10Minigel, 10UNIT
EUR 66.53

Fmoc-Lys(For)-OH

B-1865.0001 1.0g
EUR 115
Description: Sum Formula: C22H24N2O5; CAS# [201004-23-1]

Fmoc-Lys(For)-OH

B-1865.0005 5.0g
EUR 368
Description: Sum Formula: C22H24N2O5; CAS# [201004-23-1]

Fmoc-Lys(For)-OH

B-1865.0025 25.0g
EUR 1360
Description: Sum Formula: C22H24N2O5; CAS# [201004-23-1]

Fmoc-Trp(For)-OH

B-3710.0001 1.0g
EUR 115
Description: Sum Formula: C27H22N2O5; CAS# [152338-45-9]

Fmoc-Trp(For)-OH

B-3710.0005 5.0g
EUR 368
Description: Sum Formula: C27H22N2O5; CAS# [152338-45-9]

India Ink Stain Solution

PW006 100ml
EUR 74.36

Sensitive DAB Stain Kit

PW023 5Preps, 5prep
EUR 69.14

NBT/BCIP Stain Kit

PW032 5Preps, 5prep
EUR 70.88

INT/BCIP Stain Kit

PW033 5Preps, 5prep
EUR 70.88

EvaGreenFluorescent DNA Stain (100µM)

F253 1 ml
EUR 121

EvaGreenFluorescent DNA Stain (100µM)

F253L 5x1 ml
EUR 484

Giemsa stain, powder, certified

GT5290-100G 100 g
EUR 178

Giemsa stain, powder, certified

GT5290-10G 10 g
EUR 62

Giemsa stain, powder, certified

GT5290-25G 25 g
EUR 86

Giemsa stain, powder, certified

GT5290-50G 50 g
EUR 118

Giemsa stain, powder, certified

GT5290-5G 5 g
EUR 50

101Bio Ponceau S Stain

P5W4 - Ask for price

SensitiveSafe DNA Gel Stain

W139-500 - Ask for price

Trichrome Stain Solution (Green)

TGG125 125 ml
EUR 88

Trichrome Stain Solution (Green)

TGG500 500 ml
EUR 116

Trichrome Stain Solution (Green)

TGG999 1000 ml
EUR 143

Wright-Giemsa Stain Kit

WGK-1 1 kit(s)
EUR 116

Wright-Giemsa Stain Kit

WGK-2 1 kit(s)
EUR 84

Warthin-Starry Stain Kit

WSS-1 1 kit(s)
EUR 183

Papanicolaou (PAP) Stain Kit

PAP-1 500 ml ea.
EUR 125

Papanicolaou (PAP) Stain Kit

PAP-2 1 kit(s)
EUR 88

Papanicolaou (PAP) Stain Kit

PAP-3 1000 ml ea.
EUR 200

Colloidal Iron Stain Kit

CIK-1 1 kit(s)
EUR 156

Colloidal Iron Stain Kit

CIK-2 100 Slides
EUR 109

InstaBlue Protein Stain Solution

B8226-1000 1 L
EUR 108
Description: InstaBlue Protein Stain Solution is a ready to use Coomassie protein stain for polyacrylamide gels. Its unique patented mechanism of action stains proteins in 5 minutes while leaving a clear background without the need to fix, wash or destain.

InstaBlue Protein Stain Solution

B8226-500 500 ml
EUR 84
Description: InstaBlue Protein Stain Solution is a ready to use Coomassie protein stain for polyacrylamide gels. Its unique patented mechanism of action stains proteins in 5 minutes while leaving a clear background without the need to fix, wash or destain.

Bielshowsky's Stain Kit (Modified)

BSK-1 1 kit(s)
EUR 513

EA-50 Stain Solution

EAC3800 1 Gal.
EUR 183

EA-50 Stain Solution

EAC500 500 ml
EUR 88

EA-50 Stain Solution

EAC999 1000 ml
EUR 111

EA-65 Stain Solution

EAD3800 1 Gal.
EUR 154

EA-65 Stain Solution

EAD500 500 ml
EUR 84

EA-65 Stain Solution

EAD999 1000 ml
EUR 101

Modified Gram Stain Kit

K1429-125
EUR 338

Modified Gram Stain Kit

K1429-30
EUR 251

Warthin-Starry Stain Kit

K1437-125
EUR 446

Wright-Giemsa Stain Kit

K1438-30
EUR 262

Wright-Giemsa Stain Kit

K1438-500
EUR 370

Holder for Plasmid Midi, Maxi and Maxi plus, Ion Exchange column

FAPDE-holder-for-ion-exchange 1 prep
EUR 158

EZClick? Palmitoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Red Fluorescence

K416-100
EUR 490

EZClick? Stearoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Red Fluorescence

K418-100
EUR 490

EZClick? Palmitoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Green Fluorescence

K452-100
EUR 490

EZClick? Stearoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Green Fluorescence

K453-100
EUR 490

EZClick? Myristoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Green Fluorescence

K497-100
EUR 490

Fmoc-Asn(GlcNAc(Ac)3-b-D)-OH

B-2480.0100 100.0mg
EUR 587
Description: Sum Formula: C33H37N3O13; CAS# [131287-39-3]

Fmoc-Asn(GlcNAc(Ac)3-b-D)-OH

B-2480.0250 250.0mg
EUR 1143
Description: Sum Formula: C33H37N3O13; CAS# [131287-39-3]

Fmoc-N-(N-b-Boc-aminoethyl)-Gly-OH

B-3285.0001 1.0g
EUR 454
Description: Sum Formula: C24H28N2O6; CAS# [141743-15-9]

Fmoc-N-(N-b-Boc-aminoethyl)-Gly-OH

B-3285.0005 5.0g
EUR 1698
Description: Sum Formula: C24H28N2O6; CAS# [141743-15-9]

Fmoc-Ser(GlcNAc(Ac)3-b-D)-OH

B-3865.0025 25.0mg
EUR 265
Description: Sum Formula: C32H36N2O13; CAS# [160067-63-0]

Fmoc-Ser(GlcNAc(Ac)3-b-D)-OH

B-3865.0100 100.0mg
EUR 735
Description: Sum Formula: C32H36N2O13; CAS# [160067-63-0]

Fmoc-Ser(GlcNAc(Ac)3-b-D)-OH

B-3865.0250 250.0mg
EUR 1438
Description: Sum Formula: C32H36N2O13; CAS# [160067-63-0]

Umożliwiło to wizualizację i różnicowanie poszczególnych mikronaczyń in vivo za pomocą multimodalnego obrazowania PAM i OCT. Szczegółową trójwymiarową dystrybucję GNS uzyskano w ważnym modelu neowaskularyzacji naczyniówkowej (CNV) u żywych królików. Po podaniu GNS kontrast PA zwiększył się 17-krotnie, a intensywność OCT wzrosła o około 167%. Ta zaawansowana platforma do obrazowania molekularnego z GNS zapewnia unikalne narzędzie do szczegółowego mapowania patogenezy mikrokrążenia.