Wskazówki techniczne

 • Zastosowanie acetonitrylu
 • Mocowanie proszków, granulek i włókien
 • DEPEX: Ulepszony nośnik montażowy
 • Oczyszczanie Alcian Blue
 • Zastosowanie akceleratorów do żywic epoksydowych
 • Wskazówki dotyczące filmów pomocniczych Butvar B-98
 • Konserwacja fosfolipidów
 • Zastosowanie glikolu polietylenowego
 • Zastosowanie elastyfikatorów i plastyfikatorów
 • Stabilność roztworów do barwienia
 • Zastosowanie DMP (2,2-dimetoksypropan)
 • Krio-Protektanty
 • Zastąpienie Epon-812
 • Ponowne osadzenie tkanki źle osadzonej
 • Utrwalacz do stosowania w utrwalaniu rogówki
 • Zastosowanie aldehydu glutarowego, akroleiny i buforu paraformaldehydu
 • Przygotowanie kleju żelatynowego
 • Wytwarzanie metakrylanu glikolu
 • Wskazówki dotyczące barwienia hematoksyliną
 • Eliminacja zanieczyszczenia sekcji podczas barwienia
 • Barwienie ołowiem
 • Wspólne rozwiązania dotyczące zapasów ołowiu
 • Obsługa wiodących rozwiązań
 • Stabilne rozwiązanie do barwienia ołowiu
 • Osadzanie trwałości plam z żywicy
 • Płaskie osadzanie za pomocą LR-White
 • Plama z błękitem metylenowo-niebieskim II
 • Przechowywanie żywic epoksydowych
 • Skoki statyczne paraformaldehydu
 • Ponowne osadzanie próbek zatopionych w parafinie w żywicy
 • Wytworzenie i szczelny pojemnik na czterotlenek osmu
 • Zobojętnianie i utylizacja czterotlenku osmu
 • Spłaszczanie skrawków semityny tkanek zatopionych w żywicy epoksydowej
 • Konwersje temperatury
 • Poprawa przyczepności odcinków Siatki bez folii
 • Błękit toluidynowy / podstawowy barwnik Fuchsin do tkanek zatopionych w GMA
 • Unikanie zanieczyszczenia ultracienkich sekcji
 • Usuwanie osadów cytrynianu ołowiu i osadów octanu uranylu w białych sekcjach LR
 • ImmunoGold Często zadawane pytania
 • Test punktowy
 • Ultrasmall Gold Conjugates and Silver Enhancements
 • Zoptymalizowane znakowanie immunologiczne
 • Żywice epoksydowe: problemy, przyczyny i rozwiązania
 • Przechowywanie mieszanin żywic do osadzania
 • Przygotowanie mieszanin do osadzania
 • DMP-30 i DMAE VS. BDMA
 • Przyleganie białych sekcji LR do szkiełek do znakowania immunologicznego
 • LR White Ogólne wskazówki
 • Ulepszona polimeryzacja żywic akrylowych
 • Preparat o niskiej lepkości z ERL 4221
 • Kwetol i dodatek wody
 • Szybkie techniki przygotowywania próbek
 • Grids: Shiny Side vs. Dull Side
 • Siatki: usuwanie ładunku z powierzchni
 • O ulepszaniu siatki
 • Reakcja siatek Ni i Cu
 • Zbieranie folii węglowej
 • Prosta metoda obsługi siatek
 • Odbiór sekcji; Idealna pętla
 • Sprawdzanie SEM podczas pracy
 • Metoda osadzania slajdów
 • Wosk dentystyczny do produkcji Trufs
 • Rękawiczki chirurgiczne: wskazówka bezpieczeństwa
 • Rękawice lateksowe: alergia i alternatywy
 • Permanox Plastic; Nie fluorescencyjne
 • Pap-Pen
 • Powlekanie szkiełek poli-L-lizyną
 • Certyfikowane Barwniki i Plamy: Przewodnik stosowania
 • Techniki tkanek zwierzęcych
 • Techniki parafinowe i plastyczne do przygotowania próbki szpiku kostnego
 • Biopsje szpiku kostnego
 • Mocowanie próbek do SEM za pomocą wspólnego pistoletu do klejenia
 • Cryo skrawanie i użycie diamentowych noży
 • Darkroom Safelights
 • Nowe, w 100% bezpieczne dla pyłu ozonowe
 • Zwiększ stabilność i trwałość chemikaliów
 • Eliminacja zmarszczek w półcienkich sekcjach: technika suszenia próżniowego
 • Bezpieczeństwo w laboratorium: publikacje
 • Instrukcja aplikacji odczynników Ultra Small ImmunoGold
 • Tradycyjne instrukcje stosowania odczynników ImmunoGold
 • Dlaczego Ultra Small Gold Conjugates
 • Instrukcje dotyczące stosowania rozwiązań blokujących
 • Dodatek do roztworu do inkubacji AURION BSA-c ™
 • Kontrolowanie tła w znakowaniu immunologicznym
 • Instrukcja aplikacji dla rozwiązań z BSA, CWFS i normalną surowicą
 • R-Gent Silver Enhancement Reagents Instrukcja aplikacji
 • Col-Aurion
 • Instrukcje aplikacji Gold Tracers
 • Reaktywność białka A i białka G.
 • Wstępne osadzanie procedur Immunogold
 • Podwójne etykietowanie z dwoma bardzo małymi odczynnikami
 • Przygotowanie krio za pomocą C-flat
 • Test leczenia poślizgu
 • Osiągnięcie maksymalnego kontrastu dzięki plamie
 • Eliminacja zanieczyszczenia sekcji podczas barwienia
 • Stabilność specjalnych rozwiązań barwiących
 • Przygotowanie siatek powlekanych Formvar
 • Niezawodny sposób montażu odcinków szeregowych na siatkach z jednym otworem