Telecentryczny projekt dla optycznej endomikroskopii skrawającej HiLo opartej na skanowaniu cyfrowym

By | November 29, 2020

Endoskopia konfokalna jest szeroko stosowana w celu uzyskania precyzyjnych obrazów ciętych optycznie. Jednak konfokalne obrazy endomikroskopowe są tworzone przez skanowanie punkt po punkcie zarówno w kierunku poprzecznym, jak i osiowym, co skutkuje długim czasem akwizycji obrazu. W tym miejscu przedstawiono endomikroskop w konfiguracji telecentrycznej, umożliwiający uzyskanie niemechanicznego i szybkiego skanowania osiowego do wolumetrycznego obrazowania fluorescencyjnego.

W naszym systemie cięcie optyczne w szerokim polu uzyskuje się poprzez obrazowanie HiLo za pomocą cyfrowego urządzenia mikro-lustra (DMD). Skanowanie osiowe, bez ruchomych części mechanicznych, jest przeprowadzane przez cyfrową regulację ostrości przy użyciu elektrycznie regulowanej soczewki (ETL), zapewniającej stałe powiększenie i kontrast. Przedstawiamy wydajność obrazowania naszego systemu za pomocą obrazów w przekroju optycznym przy użyciu kulek znakowanych fluorescencyjnie, a także próbek tkanki serca myszy ex vivo. Nasz system zapewnia wiele korzyści, jeśli chodzi o ulepszony zakres skanowania i skrócony czas akwizycji obrazu, co wskazuje na duże możliwości trójwymiarowych biopsji objętościowych próbek biologicznych. Ten artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zbiór danych bulw ziemniaka z wielkoskalowej mikroskopii optycznej do oceny komórek roślinnych w oparciu o głębokie uczenie się

Prezentujemy nowy, wielkoskalowy zbiór danych z potrójnie opisanymi obrazami mikroskopowymi, mający na celu postęp w badaniach biologii komórki roślinnej poprzez badanie różnych mikrostruktur komórkowych, w tym wielkości i kształtu komórek, grubości ścian komórkowych, przestrzeni międzykomórkowej itp. W ramach uczenia głębokiego (DL) . Ten zestaw danych obejmuje 9811 niewybarwionych i 6127 wybarwionych (safranin-o, toluidine blue-o i lugol’s-jodine) obrazów z potrójną adnotacją obejmującą fizyczną, morfologiczną i klasyfikację tkanki odpowiednio na podstawie wagi, innego obszaru przekroju i strefy tkanki. Ponadto przygotowaliśmy etykiety do segmentacji zgodne z prawdą dla trzech różnych mas bulw.

Potwierdziliśmy trafność adnotacji, przeprowadzając klasyfikację komórek z wieloma znacznikami, wykorzystując konwolucyjną sieć neuronową (CNN), VGG16, dla niezabarwionych i barwionych obrazów. Dokładność została osiągnięta do 0,94, a wynik F2 sięga 0,92. Co więcej, etykiety naziemnej prawdy zostały zweryfikowane przez algorytm segmentacji semantycznej wykorzystujący architekturę UNet, która przedstawia średnią przecięcia unii do 0,70. W związku z tym ogólne wyniki pokazują, że dane są bardzo wydajne i mogą wzbogacić domenę mikroskopowej analizy komórek roślinnych pod kątem szkieletu DL.

Circular Intensity Differential Scattering for Label-Free Chromin Characterization: A Review for Optical Microscopy

Circular Intensity Differential Scattering (CIDS) zapewnia różnicowy pomiar kołowego prawego i lewego światła spolaryzowanego i zostało udowodnione, że jest złotym standardem bez znakowania techniką badania konformacji molekularnej złożonych biopolimerów, takich jak chromatyna. We wczesnych pracach wykazano, że składnik rozpraszający sygnału CIDS dostarcza informacji z organizacji chiralnej dalekiego zasięgu w skali od 1/10 do 1/20 długości fali wzbudzenia, prowadząc do informacji dotyczących struktury i orientacja biopolimerów in situ w nanoskali.

W artykule dokonamy przeglądu typowych metod i technologii stosowanych do pomiaru tego sygnału pochodzącego ze złożonych uporządkowań makrocząsteczek. Dodatkowo załączamy ogólny opis architektur eksperymentalnych wykorzystywanych do spektroskopowych pomiarów CIDS, kątowych lub spektralnych, a także najnowszych osiągnięć w dziedzinie mikroskopii obrazowania optycznego, umożliwiając wizualizację organizacji chromatyny in situ.

Telecentryczny projekt dla optycznej endomikroskopii skrawającej HiLo opartej na skanowaniu cyfrowym

Mapowanie kanałów przewodzących utworzonych wzdłuż rozszerzonych defektów w SrTiO 3 za pomocą skaningowej mikroskopii optycznej pola bliskiego

Mieszane perowskity przewodzące jonowo-elektroniczne, takie jak SrTiO3, są obiecującymi materiałami do wykorzystania w wydajnej konwersji energii lub przetwarzaniu informacji. Materiały te wykazują efekt samo-domieszkowania związany z tworzeniem się pustek tlenowych i nośników ładunku elektronicznego po redukcji. Stwierdzono, że dyslokacje odgrywają pierwszoplanową rolę w tym procesie samodopingu, służąc jako łatwe miejsca redukcji, które powodują tworzenie się włókien przewodzących wzdłuż dyslokacji.

Chociaż efekt ten został szczegółowo zbadany za pomocą obliczeń teoretycznych i bezpośrednich obserwacji z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych przewodnictwa lokalnego, niniejsza praca podkreśla właściwości optyczne dyslokacji w monokryształach SrTiO3. Wykorzystując jako wskaźnik zmianę absorpcji optycznej po redukcji, za pomocą skaningowej mikroskopii optycznej pola bliskiego bada się dwa dobrze określone układy dyslokacji, a mianowicie granicę dwukrystaliczną i pas poślizgowy wywołany odkształceniem mechanicznym. W obu przypadkach regiony o zwiększonej gęstości dyslokacji można wyraźnie zidentyfikować jako regiony o wyższej absorpcji optycznej. Wspomagane obliczeniami ab initio, potwierdzającymi, że aglomeracja pustek tlenowych znacząco zmienia lokalne stałe dielektryczne materiału, wyniki dostarczają bezpośrednich dowodów na to, że zmniejszone dyslokacje można sklasyfikować jako obcą materię osadzoną w matrycy SrTiO3.

 

Ogólna teoria tworzenia obrazu z mikroskopii optycznej pola dalekiego i ograniczenia rozdzielczości przy użyciu dwustronnych diagramów Feynmana

Rozdzielczość optyczna mikroskopii optycznej dalekiego pola jest ograniczona dyfrakcją światła, podczas gdy różnorodne interakcje światło-materia służą do przesuwania granic. Limit rozdzielczości obrazu zależy od rodzaju mikroskopii optycznej; Jednak obecne ramy teoretyczne zapewniają nadmiernie uproszczone obrazy tworzenia obrazu i rozdzielczości, które dotyczą tylko poszczególnych rodzajów mikroskopii i interakcji światło-materia. Aby porównać podstawowe rozdzielczości optyczne wszystkich typów mikroskopii i skodyfikować ujednoliconą teorię tworzenia obrazu, potrzebna jest nowa metoda opisująca wpływ oddziaływań światła i materii na granicę rozdzielczości. Tutaj rozwijamy intuicyjną technikę wykorzystującą dwustronne diagramy Feynmana, które przedstawiają interakcje światło-materia, aby zapewnić klasyfikację mikroskopową z lotu ptaka.

Rhodamine B [KLH]

DAGA-078K 1mg
EUR 1079

Octadecyl rhodamine B

60033 10MG
EUR 281
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 10MG

Rhodamine B base

GT5360-100G 100 g
EUR 158

Rhodamine B base

GT5360-10G 10 g
EUR 50

Rhodamine B base

GT5360-25G 25 g
EUR 70

Rhodamine B base

GT5360-50G 50 g
EUR 102

Rhodamine B ELISA Kit

DEIANJ26 96T
EUR 866
Description: The Rhodamine B ELISA Kit is an immunoassay for the quantitative and sensitive screening of Rhodamine B in food samples such as chili sauce and chili powder, etc.

Rhodamine B (RDB) Antibody

20-abx179008
 • EUR 439.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1274.00
 • EUR 606.00
 • EUR 342.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Rhodamine B (C.I. 45170)

GT7006-100G 100 g
EUR 62

Rhodamine B (C.I. 45170)

GT7006-250G 250 g
EUR 94

Rhodamine B (C.I. 45170)

GT7006-25G 25 g
EUR 46

Rhodamine B (RDB) Protein (OVA)

20-abx651895
 • EUR 578.00
 • EUR 258.00
 • EUR 1720.00
 • EUR 690.00
 • EUR 425.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

OVA Conjugated Rhodamine B (RDB)

4-CPO062Ge21
 • EUR 413.60
 • EUR 214.00
 • EUR 1276.00
 • EUR 492.00
 • EUR 884.00
 • EUR 340.00
 • EUR 3040.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Pan-species Rhodamine B expressed in: E.coli

Rhodamine B, hexyl ester, perchlorate

22211 10 mg
EUR 115

Rhodamine B solution, 0.2% in isopropanol

GT1789-100ML 100 ml
EUR 50

Rhodamine B solution, 0.2% in isopropanol

GT1789-500ML 500 ml
EUR 86

HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b, Rhodamine

00116-V-R-01mg 0,1 mg
EUR 267.5
Description: HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b a.a 1658 to a.a 1863 of HCV polyprotein, 19 kDa. Rhodamine conjugate.

HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b, Rhodamine

00116-V-R-1000ug 1000 ug
EUR 1282.5
Description: HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b a.a 1658 to a.a 1863 of HCV polyprotein, 19 kDa. Rhodamine conjugate.

HCV type a+b Nonstructural Protein 4 [Rhodamine]

DAG1423 100 µg
EUR 810

Rhodamine 800

HY-101876 50mg
EUR 173

Rhodamine 6G

HY-D0309 10mM/1mL
EUR 126

Rhodamine 123

HY-D0816 25mg
EUR 173

Rhodamine 110

HY-D0817 100mg
EUR 147

Rhodamine Phalloidin

HY-K0903 300T
EUR 843

Rhodamine 123

abx082227-5mg 5 mg
EUR 217

Ubiquitin-Rhodamine

6411-50
EUR 544

Rhodamine antibody

10C-CR2050M1 500 ug
EUR 446
Description: Mouse monoclonal Rhodamine antibody

Fmoc-b,b-diphenyl-Ala-OH

B-2725.0250 250.0mg
EUR 139
Description: Sum Formula: C30H25NO4; CAS# [201484-50-6]

Fmoc-b,b-diphenyl-Ala-OH

B-2725.1000 1.0g
EUR 357
Description: Sum Formula: C30H25NO4; CAS# [201484-50-6]

Fmoc-b,b-diphenyl-Ala-OH

B-2725.5000 5.0g
EUR 1336
Description: Sum Formula: C30H25NO4; CAS# [201484-50-6]

Recombinant Hepatitis C Virus NS4 a+b, Rhodamine Labeled

7-07327 100µg Ask for price

Recombinant Hepatitis C Virus NS4 a+b, Rhodamine Labeled

7-07328 500µg Ask for price

Recombinant Hepatitis C Virus NS4 a+b, Rhodamine Labeled

7-07329 1000µg Ask for price

Hepatitis C Virus NS4 a+b, Rhodamine Labeled Protein

20-abx260348
 • EUR 1247.00
 • EUR 467.00
 • EUR 1970.00
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg

HCV Nucleocapsid [Rhodamine]

DAG1390 100 µg
EUR 810

Rhodamine phalloidin 300u

00027 300
EUR 345
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 300

Rhodamine 110 phalloidin

00032 300ST
EUR 345
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 300ST

Rhodamine-DHPE: (5mg)

60026 5MG
EUR 226
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 5MG

Rhodamine 123 (chloride)

C3140-10 10 mg
EUR 112
Description: Rhodamine 123 is a fluorescent tracer dye used as substrate for P-glycoprotein.Fluorescent tracer dyes represent a class of sub-cellular probes allowing the examination of cellular processes in real-time with minimal impact upon such processes.

Rhodamine 123 (chloride)

C3140-100 100 mg
EUR 398
Description: Rhodamine 123 is a fluorescent tracer dye used as substrate for P-glycoprotein.Fluorescent tracer dyes represent a class of sub-cellular probes allowing the examination of cellular processes in real-time with minimal impact upon such processes.

Rhodamine 123 (chloride)

C3140-25 25 mg
EUR 163
Description: Rhodamine 123 is a fluorescent tracer dye used as substrate for P-glycoprotein.Fluorescent tracer dyes represent a class of sub-cellular probes allowing the examination of cellular processes in real-time with minimal impact upon such processes.

Recombinant hSUMO2-Rhodamine

6414-50
EUR 544

Biotin antibody (rhodamine)

60R-1004 1 mg
EUR 206
Description: Biotin antibody (rhodamine)

Streptavidin protein (Rhodamine)

65C-CE0311 1 mg
EUR 275
Description: Purified homogeneous preparation of rhodamine conjugated Streptavidin protein

Fmoc-b-Ala-OH

B-1025.0005 5.0g
EUR 115
Description: Sum Formula: C18H17NO4; CAS# [35737-10-1]

Fmoc-b-Ala-OH

B-1025.0025 25.0g
EUR 236
Description: Sum Formula: C18H17NO4; CAS# [35737-10-1]

Fmoc-b-Ala-OH

B-1025.0100 100.0g
EUR 635
Description: Sum Formula: C18H17NO4; CAS# [35737-10-1]

Fmoc-b-Ala-OPfp

B-1765.0005 5.0g
EUR 236
Description: Sum Formula: C24H16F5NO4; CAS# [149303-38-8]

Fmoc-b-Ala-OPfp

B-1765.0025 25.0g
EUR 841
Description: Sum Formula: C24H16F5NO4; CAS# [149303-38-8]

Absolute Mag Rhodamine B Fluorescent Iron Oxide Nanoparticles, 10 nm

WNM-X061 2 mL
EUR 689

Fmoc-b-cyclohexyl-Ala-OH

B-1975.0001 1.0g
EUR 126
Description: Sum Formula: C24H27NO4; CAS# [135673-97-1]

Fmoc-b-cyclohexyl-Ala-OH

B-1975.0005 5.0g
EUR 418
Description: Sum Formula: C24H27NO4; CAS# [135673-97-1]

Fmoc-b-cyclohexyl-Ala-OH

B-1975.0025 25.0g
EUR 1192
Description: Sum Formula: C24H27NO4; CAS# [135673-97-1]

Fmoc-b-cyclopropyl-Ala-OH

B-2905.0001 1.0g
EUR 345
Description: Sum Formula: C21H21NO4; CAS# [214750-76-2]

Fmoc-b-cyclopropyl-Ala-OH

B-2905.0005 5.0g
EUR 1301
Description: Sum Formula: C21H21NO4; CAS# [214750-76-2]

Fmoc-b-(2-thienyl)-Ala-OH

B-1665.0001 1.0g
EUR 284
Description: Sum Formula: C22H19NO4S; CAS# [130309-35-2]

Fmoc-b-(2-thienyl)-Ala-OH

B-1665.0005 5.0g
EUR 1046
Description: Sum Formula: C22H19NO4S; CAS# [130309-35-2]

Fmoc-b-(3-pyridyl)-Ala-OH

B-2005.0001 1.0g
EUR 393
Description: Sum Formula: C23H20N2O4; CAS# [175453-07-3]

Fmoc-b-(3-pyridyl)-Ala-OH

B-2005.0005 5.0g
EUR 1482
Description: Sum Formula: C23H20N2O4; CAS# [175453-07-3]

Fmoc-b-cyclohexyl-D-Ala-OH

B-2345.0001 1.0g
EUR 151
Description: Sum Formula: C24H27NO4; CAS# [144701-25-7]

Fmoc-b-cyclohexyl-D-Ala-OH

B-2345.0005 5.0g
EUR 515
Description: Sum Formula: C24H27NO4; CAS# [144701-25-7]

Fmoc-b-cyclohexyl-D-Ala-OH

B-2345.0025 25.0g
EUR 1965
Description: Sum Formula: C24H27NO4; CAS# [144701-25-7]

Fmoc-b-(3-benzothienyl)-Ala-OH

B-2830.0001 1.0g
EUR 212
Description: Sum Formula: C26H21NO4S; CAS# [177966-60-8]

Fmoc-b-(3-benzothienyl)-Ala-OH

B-2830.0005 5.0g
EUR 756
Description: Sum Formula: C26H21NO4S; CAS# [177966-60-8]

Fmoc-b-cyclopropyl-D-Ala-OH

B-2915.0001 1.0g
EUR 587
Description: Sum Formula: C21H21NO4; CAS# [170642-29-2]

Fmoc-b-cyclopropyl-D-Ala-OH

B-2915.0005 5.0g
EUR 2255
Description: Sum Formula: C21H21NO4; CAS# [170642-29-2]

Fmoc-b-(2-quinolyl)-Ala-OH

B-3165.0250 250.0mg
EUR 381
Description: Sum Formula: C27H22N2O4; CAS# [214852-56-9]

Fmoc-b-(2-quinolyl)-Ala-OH

B-3165.1000 1.0g
EUR 1070
Description: Sum Formula: C27H22N2O4; CAS# [214852-56-9]

Fmoc-b-azido-Aib-OH · BHA

B-4530.0001 1.0g
EUR 705
Description: Sum Formula: C19H18N4O4·C13H13N; CAS# [1926163-90-7] net

Absolute Mag Amine Dextran Magnetic Particles, Fluorescent Rhodamine B, 35 nm

WHM-P005 0.5 mL, 1 mL Ask for price

Absolute Mag Carboxyl Dextran Magnetic Particles, Fluorescent Rhodamine B, 35 nm

WHM-P013 2 mL
EUR 1188

Recombinant (E.Coli) Hepatitis C Virus (HCV) NS4 a+b, Rhodamine Labeled

RP-484 50 ug
EUR 286

Streptavidin-Rhodamine (TRITC) conjugate

20368 0.5 mg
EUR 202

Rhodamine 110 (high purity)

80103 25MG
EUR 88
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 25MG

LC3A Rhodamine 110, CF

PR15106CF 50 ug
EUR 753

Rhodamine 6G (C.I. 45160)

GT5023-100G 100 g
EUR 90

Rhodamine 6G (C.I. 45160)

GT5023-25G 25 g
EUR 49

Rhodamine 6G (C.I. 45160)

GT5023-5G 5 g
EUR 41

Protein A antibody (rhodamine)

60C-CF0602 1 mg
EUR 117
Description: Goat polyclonal Protein A antibody (rhodamine) conjugated

Fmoc-b-(3-pyridyl)-D-Ala-OH

B-2040.0001 1.0g
EUR 273
Description: Sum Formula: C23H20N2O4; CAS# [142994-45-4]

Fmoc-b-(3-pyridyl)-D-Ala-OH

B-2040.0005 5.0g
EUR 998
Description: Sum Formula: C23H20N2O4; CAS# [142994-45-4]

Fmoc-b-(2-thienyl)-D-Ala-OH

B-2120.0001 1.0g
EUR 309
Description: Sum Formula: C22H19NO4S; CAS# [201532-42-5]

Fmoc-b-(2-thienyl)-D-Ala-OH

B-2120.0005 5.0g
EUR 1143
Description: Sum Formula: C22H19NO4S; CAS# [201532-42-5]

Fmoc-b-(2-quinolyl)-D-Ala-OH

B-3170.0250 250.0mg
EUR 441
Description: Sum Formula: C27H22N2O4; CAS# [214852-58-1]

Fmoc-b-(2-quinolyl)-D-Ala-OH

B-3170.1000 1.0g
EUR 1276
Description: Sum Formula: C27H22N2O4; CAS# [214852-58-1]

Fmoc-b-(3-benzothienyl)-D-Ala-OH

B-3435.0001 1.0g
EUR 334
Description: Sum Formula: C26H21NO4S; CAS# [177966-61-9]

Fmoc-b-(3-benzothienyl)-D-Ala-OH

B-3435.0005 5.0g
EUR 1240
Description: Sum Formula: C26H21NO4S; CAS# [177966-61-9]

Fmoc-b-(1-piperazinyl)-Ala(Boc)-OH

B-3725.0250 250.0mg
EUR 383
Description: Sum Formula: C27H33N3O6; CAS# [313052-20-9]

Fmoc-b-(1-piperazinyl)-Ala(Boc)-OH

B-3725.1000 1.0g
EUR 1088
Description: Sum Formula: C27H33N3O6; CAS# [313052-20-9]

Fmoc-b-azido-D-Aib-OH · BHA

B-4535.0001 1.0g
EUR 705
Description: Sum Formula: C19H18N4O4·C13H13N; CAS# [1926163-91-8] net

EZClick? Palmitoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Red Fluorescence

K416-100
EUR 490

EZClick? Stearoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Red Fluorescence

K418-100
EUR 490

Ta schematyczna metodologia pozwala również na obliczenie rozdzielczości optycznej wszystkich typów mikroskopii. Pokazujemy drogowskaz dla zrozumienia potencjalnej rozdzielczości i ograniczeń wszystkich mikroskopii optycznej. Zasada ta otwiera drzwi do studiowania niezbadanych pytań teoretycznych i prowadzi do nowych zastosowań.