Reguladmin

Artykuł 1: przepisy ogólne

Wszystkie oferty, oferty i umowy zawarte między SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. a klientem podlegają następującym warunkom, które klient oświadcza, że przeczytał.

Sidor
Optyka Sidor


Inne lub sprzeczne warunki klienta uważa się za niepisane, z wyjątkiem przypadków, gdy zostały one wyraźnie zaakceptowane na piśmie przez SIDOR GENTAUR SP. Z O.O., w którym to przypadku mają zastosowanie wyłącznie do umowy, która jest jej przedmiotem. W żadnym wypadku milczenie SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. nie może być interpretowane jako akceptacja innych warunków. Za pośrednictwem strony internetowej SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. dla e-commerce profesjonalni klienci mają możliwość zakupu produktów w sklepie internetowym.


Artykuł 2: promocje – sklep internetowy itp.

Wszystkie promocje, broszury, katalogi i cenniki, niezależnie od formy, nie składają oferty i są dokonywane bez żadnego zobowiązania ze strony SIDOR GENTAUR SP. Z O.O.. Za pośrednictwem sklepu internetowego pod zarejestrowanymi domenami Genprice Inc..be, Genprice Inc..eu lub Genprice Inc.-labware.com można profesjonalnie zakupić towary od Sidor Gentaur Sp. z o.o.. Sklep internetowy dla profesjonalnych użytkowników podlega wymaganiom sklepu B2B. Wymagania prawne dotyczące sklepu B2C nie mają zatem zastosowania.

Artykuł 3: zmiany w ofertach

Oferty SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. są oparte na potrzebach klienta. SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofertach w dowolnym momencie, jeśli będzie to konieczne.


Artykuł 4: zamówienia

Każde zamówienie, zamówienie lub zamówienie od klienta, jak tylko otrzymane przez SIDOR GENTAUR SP. Z O.O., w jakiejkolwiek formie, jest uważane za wiążące.
Dostosowania lub zmiany dokonywane przez klienta są możliwe tylko za uprzednią pisemną zgodą SIDOR GENTAUR SP. Z O.O..
SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. jest związany dopiero po pisemnym potwierdzeniu klientowi.


Artykuł 5: ceny Zloty

Ceny podane przez SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. są zawsze bez podatku VAT, bez dodatkowych składek, dopłat i kosztów, w tym między innymi wkładów odzyskanych, dopłat akcyzowych, kosztów transportu i kosztów administracyjnych. Ceny online są również wyrażone bez VAT. Ceny są widoczne dopiero po zalogowaniu się użytkownika na stronie za pomocą zarejestrowanych danych użytkownika. Koszty transportu lub wszelkie dodatkowe opłaty administracyjne są określone osobno i można je z góry obliczyć bez zobowiązań w koszyku. (patrz poniżej)
Ceny SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. dotyczą towarów w standardowych opakowaniach. Jeśli klient życzy sobie nadzwyczajnego opakowania, takiego jak specjalne opakowanie wymagane do transportu morskiego lub lotniczego, sposób dostawy inny niż określony w art. 7 akapit pierwszy niniejszych ogólnych warunków sprzedaży lub dostawy poza terytorium Polce , powiązane koszty, które ponosi klient.


W przypadku zamówień o wartości mniejszej niż 600 Zloty, bez VAT, w Polce naliczany jest koszt transportu w wysokości 35,00 Zloty bez VAT. W przypadku zamówień, których dostawa odbywa się poza Polce, koszty wysyłki są zmienne w zależności od kraju, regionu, wagi i wielkości przesyłki.

Dlatego Genprice Inc. stosuje stałe koszty wysyłki w przypadku zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego. Stawki można sprawdzić za pośrednictwem modułu w koszyku.

W niektórych przypadkach, które zostaną określone przez SIDOR GENTAUR SP. Z O.O., SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. może zdecydować o niepobieraniu kosztów transportu lub o obciążeniu kosztów transportu za wartość zamówienia wyższą niż wyżej wymienione kwoty (ale niższą niż 1000 Zloty).

W przypadku zamówień poniżej 20,00 Zloty netto SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych kosztów administracyjnych w wysokości 13 Zloty.


Deklaracja ceny odnosi się tylko do artykułów opisanych dosłownie. Zdjęcia zamieszczone na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą być przybliżone. Mogą zatem zawierać elementy, które nie są wliczone w cenę.

Artykuł 6.1: Oferta online

Pomimo faktu, że katalog online i strona handlu elektronicznego zostały opracowane z najwyższą starannością, nadal możliwe jest, że oferowane informacje są niekompletne, zawierają istotne błędy lub są nieaktualne. Widoczne błędy lub błędy w ofercie nie wiążą SIDOR GENTAUR SP. Z O.O.. W odniesieniu do poprawności i kompletności dostarczonych informacji SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. jest zobowiązana jedynie do uzyskania środków. SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku błędów materiałowych, składu lub błędów drukowania.

Jeśli klient ma określone pytania dotyczące na przykład rozmiarów, koloru, dostępności, czasu dostawy lub sposobu dostawy, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów i może być zmieniona lub wycofana przez SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. w dowolnym momencie. SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność produktu.


Artykuł 6.2: Zakupy online

Po rejestracji klient może zalogować się za pośrednictwem sklepu internetowego SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. przy użyciu swoich osobistych danych logowania. W ten sposób klient uzyskuje dostęp do swojej osobistej strefy klienta, w której można przeglądać lub zmieniać historię zamówień, listy preferencji lub rejestracje biuletynów. Pokazany jest również przybliżony status postępu oczekujących zamówień. Klient może wybrać żądane ilości na stronach produktów i przenieść je do koszyka. Rabaty ilościowe są automatycznie zmieniane, gdy mają zastosowanie, gdy zmienia się liczba produktów w koszyku. Możliwe jest zapisanie koszyka na późniejsze zakupy. Gdy koszyk jest kompletny, proces zamawiania jest kontynuowany, dzięki czemu klient może wprowadzić swoje informacje dotyczące dostawy i fakturowania oraz wybrać dostępną dla niego metodę płatności. Na fakturze, przelewem bankowym lub kartą kredytową. Podczas procesu zamawiania zostaniesz również poproszony o podanie wewnętrznego numeru zakupu klienta. Informacje o wysyłce i fakturowaniu można zmienić w dowolnym momencie procesu zamawiania. Pod koniec procedury zostaniesz poproszony o potwierdzenie zamówienia. W tym czasie do zamówienia wysyłanego do klienta, a także w historii, przypisywany jest unikalny numer zamówienia internetowego. Klient otrzymuje również e-mail z automatycznym potwierdzeniem z podsumowaniem swojego zamówienia. Zamówienie jest następnie przetwarzane przez pracownika i przypisywany jest także oficjalny numer zamówienia Genprice Inc.. Klient otrzymuje drugą, ostateczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem i załącznikiem PDF po ręcznej weryfikacji zamówienia.

Metody płatności:

W zależności od charakteru klienta i wszelkich umów między SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. a klientem, można wybrać różne metody płatności.

 1. Na fakturze: Klient płaci po otrzymaniu towaru w ciągu 30 dni od daty faktury.
 2. Międzynarodowy przelew bankowy na konto ING BE94 3930 0705 4114. Przedpłata w całości kwoty zamówienia w ciągu 10 dni roboczych po otrzymaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem ze szczegółami płatności.
 3. Karta kredytowa (Mastercard / Visa / Maestro / Bancontact) klient zostaje przekierowany podczas procesu zamawiania na bezpieczną stronę płatności w programie obsługi płatności EUROPABANK w celu przetwarzania płatności za pomocą kart kredytowych; Za prywatność i bezpieczeństwo podczas tej procedury płatności odpowiada EUROPABANK i jej partnerzy. SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. w żaden sposób nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za problemy z bezpieczeństwem lub problemy z przetwarzaniem podczas płatności, jeśli wybrano tę metodę płatności.

Artykuł 7: terminy dostaw

Warunki dostawy SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. są przybliżone i mają charakter informacyjny. Termin dostawy oznacza okres, w którym towary opuszczają magazyny lub warsztaty SIDOR GENTAUR SP. Z O.O., a nie okres, w którym towary muszą dotrzeć do klienta. Opóźnienia w dostawach nie uprawniają do odszkodowania i w żaden sposób nie mogą prowadzić do rozwiązania umowy lub odmowy odbioru towaru. Z tych powodów nie można uzyskać zwrotu. Zbieg okoliczności i siła wyższa dają SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. prawo do zniesienia całości lub części swoich zobowiązań lub zawieszenia ich wykonania bez odszkodowania lub odwołania.


Artykuł 8: miejsce dostawy – i warunki

Dla miejsca dostawy uzgodniono, że towary można przewieźć do wyznaczonego miejsca dostawy i że do wskazanego miejsca dostawy można dotrzeć zwykłymi wejściami, korytarzami, windami (bez schodów). SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych kosztów transportu, jeśli miejsce dostawy nie jest swobodnie dostępne.
Transport towarów jest powiązany z incoterms uzgodnionymi z klientem.
Dostawy są zawsze realizowane zgodnie z incoterm EX WORKS. Koszt dostawy na terenie Belgii wynosi 15 Zloty bez VAT za zamówienia netto mniejsze niż 300 euro netto. SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. dostarcza bezpłatnie w Belgii od 300 € netto. Dla wszystkich innych krajów ustalone są stałe koszty wysyłki dla poszczególnych krajów. Można się z nimi zapoznać za pomocą narzędzia „oszacowanie kosztów wysyłki” w koszyku w sklepie internetowym lub można je zamówić pocztą elektroniczną.
Jeśli klient nie dostarczy instrukcji wysyłki na czas, SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do pobierania miesięcznych kosztów magazynowania od magazynowania towarów. Każdy rozpoczęty miesiąc przypada w całości. SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. zastrzega sobie również prawo do umieszczenia tych towarów w magazynie na koszt i ryzyko klienta, po zwykłym powiadomieniu o niewykonaniu zobowiązania.
Koszty transportu mogą zostać naliczone za zwrot naprawionych urządzeń (zgodnie z warunkami opisanymi w art. 5).


Artykuł 9: skargi

Klient musi sprawdzić towar natychmiast po dostawie i sprawdzić, czy dostarczony towar odpowiada zamówionemu towarowi.
Przy dostawie towary uznaje się za w dobrym stanie, zgodnie z zamówieniem i specyfikacjami klienta i bez uszkodzeń. Reklamacje dotyczące dostarczonych towarów należy zatem składać na piśmie do SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania towaru.
Reklamacje dotyczące wad ukrytych należy zgłaszać do SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. w ciągu 5 dni roboczych od wykrycia tych wad.
W każdym przypadku zwrot towaru zawsze wymaga uprzedniej zgody SIDOR GENTAUR SP. Z O.O..
Jeśli klient stwierdzi brak towaru lub brak dostawy, klient musi poinformować SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. na piśmie (pocztą elektroniczną) w rozsądnym terminie i przynajmniej po otrzymaniu faktury. Reklamacje należy rozpatrzyć nie później niż 2 miesiące po dacie wysyłki towaru.


Artykuł 10: zwrot towarów

Żądania zwrotu należy przesłać do SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. w ciągu dziesięciu dni od dostawy.
Żądania zwrotu są akceptowane tylko wtedy, gdy towary znajdują się w zamkniętym oryginalnym opakowaniu i jeśli oryginalne opakowanie nie jest uszkodzone, opisane, wklejone lub w inny sposób uszkodzone.
Jeżeli SIDOR GENTAUR SP. Z O.O., po uzgodnieniu, odbierze towar, SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do obciążenia 15% całkowitej wartości zakupu, przy minimum 20 euro, jako dopłaty uzupełniającej.
Artykuły, które nie należą do standardowego programu SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. i dlatego są zamawiane na specjalne życzenie klienta, nie zostaną odebrane.
Części zamienne nie są odbierane.
Koszty zwrotu ponosi klient i odpowiadają one naszym kosztom wysyłki.


Artykuł 11: anulowanie

Zamówienie może zostać anulowane przez klienta wyłącznie za wyraźną zgodą SIDOR GENTAUR SP. Z O.O.. W przypadku braku takiej umowy SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. może zażądać zakupu i pełnej zapłaty za towar lub SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. może żądać zerwania umowy i dochodzić odszkodowania, ustalonego na 50% ceny zakupu anulowanego zamówienia.
Podczas płatności kartą kredytową lub debetową partner płatności pobiera koszty transakcji. W przypadku anulowania zamówienia opłaconego kartą kredytową lub debetową klient ma prawo anulować zamówienie bezpłatnie w ciągu 4 godzin od złożenia zamówienia. W takim przypadku pełna kwota zakupu zostanie zwrócona. Jeśli zamówienie zostanie anulowane w późniejszym terminie, Genprice Inc. zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów transakcji partnera płatniczego z kwoty, która zostanie zwrócona. Spłata jest możliwa tylko za pomocą karty kredytowej, za pomocą której dokonano płatności. Wszystkie pozostałe postanowienia dotyczące anulowania zamówienia również pozostają w mocy.


Artykuł 12: gwarancje płatności

SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do żądania gwarancji płatności i / lub zaliczek. Na przykład SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. może zażądać dodatkowych gwarancji, jeżeli wiarygodność kredytowa klienta zgodnie z informacjami przekazanymi SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. przez towarzystwo ubezpieczeń kredytu lub osoby trzecie wskazuje na niepewny lub niewiarygodny kredyt. Dalsze wykonanie umowy może zostać odroczone, o ile nie zostało udzielone. Ponadto SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. ma prawo, jeśli te gwarancje i / lub zaliczki nie mogą zostać udzielone w rozsądnym terminie, który nie może przekroczyć 30 dni, bez uprzedniego powiadomienia o uznaniu umowy za jednostronnie zerwaną na koszt klienta i dochodzeniu odszkodowania. arytmetyka, o której mowa w art. 10, stanowiąca zryczałtowany zwrot w wysokości 50% ceny zakupu.


Artykuł 13: warunki płatności

Faktury od SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. są płatne w siedzibie firmy, 30 dni po dacie faktury dla klientów profesjonalnych. Każdy nowo zarejestrowany klient musi zapłacić zaliczkę co najmniej raz. Odsprzedawcy, osoby fizyczne i klienci spoza UE muszą zawsze zapłacić z góry pełną kwotę faktury za każdą dostawę. Każda niezapłacona faktura, z mocy prawa i bez uprzedzenia, przyniesie odsetki w wysokości 1% miesięcznie lub stopę procentową ustaloną zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 2 sierpnia 2002 r. O zwalczaniu opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, jeżeli jest ona wyższa. .
Klient jest również prawnie i bez wypowiedzenia odpowiedzialny za stałą rekompensatę w wysokości 10% kwoty faktury, przy minimum 50,00 euro, bez uszczerbku dla prawa do rozsądnej rekompensaty za wszelkie koszty odbioru zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 2 sierpnia. 2002 o zwalczaniu opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.
W przypadku bankructwa, porozumienia sądowego, zawieszenia płatności, wniosku o odroczenie płatności – lub jeśli wniosek ten zostanie sformułowany w sądzie lub w sposób nieoficjalny, SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. może skorzystać z prawa zatrzymania sprzedanych towarów, do momentu pełnej ich zapłaty. Wyraźnie uzgodniono, że w przypadku kolejnych realizacji różnych umów zakupu całość dostaw będzie stanowić globalną własność, na której SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. może wykonać zastaw do momentu całkowitej zapłaty faktur.


Artykuł 14: Zastrzeżenie prawa własności

Bez uszczerbku dla ryzyka klienta w odniesieniu do towarów, sprzedane towary pozostają własnością SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. do czasu całkowitej zapłaty faktur ich dotyczących, nawet jeśli zostały one zmienione.
W okresie utrzymywania własności ryzyko i przechowywanie towarów przechodzi na klienta. Klient zobowiązuje się do przechowywania towarów w taki sposób, aby nie można ich było pomylić z innymi towarami i aby można je było uznać za własność SIDOR GENTAUR SP. Z O.O.. Płatności są najpierw odejmowane od faktur związanych z towarami używanymi lub odsprzedawanymi.


Artykuł 15: odpowiedzialność

Wszelka odpowiedzialność SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. jest ograniczona do kwoty faktury, którą SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. przekazuje klientowi w odniesieniu do dostarczonego towaru.
Odpowiedzialność SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. jest również ograniczona do szkód bezpośrednich. SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i wtórne.
SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. ponosi również odpowiedzialność za szkody wynikające z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa SIDOR GENTAUR SP. Z O.O..
Odpowiedzialność SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. jest również ograniczona do kwoty wypłaconej w związku z danym zdarzeniem z tytułu ubezpieczenia SIDOR GENTAUR SP. Z O.O., przy czym szereg zdarzeń mających miejsce w określonym kontekście uznaje się za jedno zdarzenie.
SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niewłaściwego użytkowania zakupionego towaru przez klienta lub osoby trzecie.
Klient zabezpiecza SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. przed roszczeniami stron trzecich w związku z korzystaniem z towarów dostarczonych przez SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. do klienta.
Wszelkie porady udzielane klientowi przez SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. są bez zobowiązań i nie mogą prowadzić do odpowiedzialności SIDOR GENTAUR SP. Z O.O.. Takie porady nie zwalniają klienta z obowiązku sprawdzenia przydatności dostarczonego towaru do użytku i prawidłowego użytkowania odpowiednich towarów.


Artykuł 16: Specjalna specyfikacja dla chemikaliów, odczynników i wyrobów medycznych

Klient, który składa w SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. zamówienia na produkty chemiczne, które podlegają wyżej wymienionym regulacjom prawnym, w tym między innymi niebezpiecznym i toksycznym produktom, musi być do tego uprawniony i przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawnych. Chemikalia lub odczynniki nie mogą być w żaden sposób dostarczane zagranicznym klientom ani osobom fizycznym. Każda belgijska firma, która kupuje te produkty, musi mieć ważny numer firmy i, na żądanie, być w stanie wskazać charakter wniosku.

SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. ma oficjalny numer zgłoszenia (PL/XXX) dotyczący dystrybucji wyrobów medycznych. Zgodnie z dekretem królewskim 18-03-1999 art. 10bis wolno dystrybuować wyroby medyczne tylko w zamkniętym obwodzie dystrybucyjnym. SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. jest zatem prawnie zobowiązany do zażądania od konsumenta wyraźnego potwierdzenia, że wyroby medyczne nie są używane do celów medycznych, jeżeli konsument profesjonalny znajduje się poza zamkniętym obiegiem dystrybucyjnym. Pod żadnym pozorem urządzenia medyczne nie mogą być kupowane przez osoby prywatne od SIDOR GENTAUR SP. Z O.O..


Artykuł 17: Prywatność, bezpieczeństwo i pliki cookie

Sidor Gentaur Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Aby uzyskać dodatkowe informacje, pytania lub komentarze dotyczące naszej polityki prywatności, odwiedź www.Genprice Inc..be lub info@Genprice Inc..be

Cele przetwarzania

Sidor Gentaur Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów w celu zarządzania klientami i zamówieniami (w tym administrowania klientami, monitorowania zamówień / dostaw, fakturowania i monitorowania wypłacalności oraz wysyłania marketingu i spersonalizowanych reklam).

SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. prowadzi statystyki odwiedzających online, aby zobaczyć, które strony witryny są odwiedzane w jakim zakresie.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6.1. [(a) zgoda,] [(b) (niezbędny do wykonania umowy),] [(c) (niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego)], [(f) (niezbędny do obrony naszych uzasadnionych znaczenie prowadzenia działalności)] ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6.1. a) (zgoda), klient zawsze ma prawo wycofać daną zgodę.

Klient jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich danych logowania i korzystanie z hasła do sklepu internetowego. Twoje hasło jest przechowywane w postaci zaszyfrowanej, więc SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. nie ma dostępu do Twojego hasła. W razie potrzeby możesz automatycznie poprosić o nowe hasło za pośrednictwem strony internetowej.

 1. Przeniesienie na osoby trzecie
 2. Dane osobowe klienta nie są udostępniane innym firmom;
 3. Okres przechowywania
 4. Dane osobowe przetwarzane w celu zarządzania klientami będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia wymogów prawnych (w tym w zakresie rachunkowości).
 5. Prawo dostępu, poprawiania, usuwania, ograniczania, sprzeciwu i przenoszenia danych osobowych
 6. Klient jest zawsze uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych i może je poprawić lub zlecić ich poprawienie, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, usunąć je, ograniczyć ich przetwarzanie i sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które go dotyczą na podstawie art. 6.1 (f), w tym profilowanie na podstawie tych przepisów.

Ponadto klient ma prawo do otrzymania kopii (w ustrukturyzowanej, wspólnej i nadającej się do odczytu maszynowego) swoich danych osobowych oraz do przekazania danych osobowych innej firmie.

Aby skorzystać z powyższych praw, klient jest proszony o:

 • sam dostosuj ustawienia swojego konta klienta; i / lub
 • wyślij wiadomość e-mail na następujący adres: info@Gentaur.com

Marketing bezpośredni

Klient ma prawo sprzeciwić się dowolnemu przetwarzaniu jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

Skarga

Klient ma prawo złożyć skargę do Komisji Ochrony Prywatności (Drukpersstraat 35, 1000 Bruksela – prowizja@privacycommission.be).

Korzystanie z plików cookie

Używamy plików cookie podczas oferowania usług elektronicznych. Plik cookie to prosty mały plik, który jest wysyłany wraz ze stronami z tej witryny i przechowywany na dysku twardym komputera przez przeglądarkę. Używamy plików cookie, aby zapamiętać twoje ustawienia i preferencje. Możesz wyłączyć te pliki cookie za pomocą przeglądarki.

Pliki cookie amerykańskiej firmy Google są umieszczane za pośrednictwem naszej strony internetowej w ramach usługi „Analytics”. Korzystamy z tej usługi, aby śledzić i uzyskiwać raporty o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli Google jest do tego prawnie zobowiązany lub jeśli strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Nie mamy na to wpływu.

Artykuł 18: Gwarancja:

Nasze produkty objęte są gwarancją producenta zgodnie z warunkami naszego dostawcy.

Artykuł 19: Wpływ na ważność – brak wyrzeczenia

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub nieważne, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność, legalność i zastosowanie innych postanowień.
Brak wyegzekwowania przez SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. któregokolwiek z praw wymienionych w niniejszych warunkach lub wykonania jakiegokolwiek z nich, nigdy nie będzie uważany za zrzeczenie się takiego postanowienia i nigdy nie wpłynie na ważność tych praw .

Artykuł 20: Zmiana warunków

Warunki te są uzupełnione innymi warunkami, które są wyraźnie wymienione, oraz ogólnymi warunkami sprzedaży SIDOR GENTAUR SP. Z O.O.. W przypadku sprzeczności obowiązują obecne warunki.
SIDOR GENTAUR SP. Z O.O. może zmienić te warunki w dowolnym momencie bez powiadomienia. Każdy zakup po zmianie oznacza akceptację przez Klienta tych nowych warunków.


Artykuł 21: Dowody

Klient akceptuje fakt, że komunikacja elektroniczna i kopie zapasowe mogą służyć jako dowód.


Artykuł 22: obowiązujące prawo

Gentaur Sidor zawsze oferuje najlepszą cenę i gwarancję prędkości.
jeśli twoje przeciwciało nie działa, oferujemy gwarancję zwrotu pieniędzy.

Gentaur Sidor zawsze oferuje najlepszą cenę i gwarancję prędkości.

Jeśli twoje przeciwciało nie działa, oferujemy gwarancję zwrotu pieniędzy.

Christian Sidor and Michal Debski
Gentaur
Gentaur