SSNOMBACTER: kolekcja skaningowych mikroskopii optycznej bliskiego pola typu rozpraszającego i obrazów mikroskopii sił atomowych komórek bakteryjnych

przez | 29 listopada, 2020

W ostatnich latach opisano różne techniki obrazowania działające w nanoskali. Techniki te mogą wzbogacić naszą wiedzę o gatunkach bakterii istotnych dla zdrowia ludzkiego, takich jak patogeny oporne na antybiotyki. Jednak ze względu na nowość tych technik ich zastosowanie jest nadal ograniczone do bardzo szczególnych zastosowań, a ich dostępność jest ograniczona ze względu na powiązane koszty i wymaganą wiedzę.

Wśród nich, skaningowa mikroskopia optyczna bliskiego pola (s-SNOM) została zademonstrowana jako potężne narzędzie do badania ważnych właściwości optycznych w nanoskali, w zależności tylko od rozmiaru ostrej końcówki. Pomimo ogromnego potencjału w rozwiązywaniu aspektów, z którymi nie można sobie poradzić w inny sposób, penetracja s-SNOM do nauk przyrodniczych nadal postępuje w wolnym tempie z wyżej wymienionych powodów.

Mikroskopia fototermiczna: obrazowanie absorpcji optycznej pojedynczych nanocząstek i pojedynczych cząsteczek

Sygnał fototermiczny (PT) powstaje w wyniku niewielkich zmian współczynnika załamania w próbce na skutek pochłaniania wiązki światła grzejnego. Zmiany współczynnika załamania są mierzone drugą wiązką sondującą, zwykle innego koloru. W ciągu ostatnich dwóch dekad ta całkowicie optyczna metoda wykrywania osiągnęła czułość pojedynczych cząstek i pojedynczych cząsteczek, co dało początek oryginalnym zastosowaniom w materiałoznawstwie i biologii.

Mikroskopia PT umożliwia wykrywanie pojedynczych nanoabsorberów z ograniczonym szumem wystrzału wśród silnych rozpraszaczy i omija wiele ograniczeń wykrywania opartego na fluorescencji. W niniejszym przeglądzie opisano teoretyczne podstawy mikroskopii PT, postęp metodologiczny, który poprawił jej czułość na obrazowanie pojedynczych nanocząstek i pojedynczych cząsteczek, a także ogromną liczbę zastosowań w obrazowaniu i śledzeniu pojedynczych nanocząstek w materiałoznawstwie i biologii komórkowej.

Mikroskopia fotoakustyczna z podwójnym oświetleniem w bliskiej podczerwieni

Obrazowanie wiązań chemicznych bez znaczników ma ogromne znaczenie w biologii i medycynie. Obrazowanie fotoakustyczne w trzecim okienku bliskiej podczerwieni (1600-1870 nm, bliskiej podczerwieni-III) zapewnia stabilne narzędzie do obrazowania wibracji molekularnej bogatej w lipidy tkanki dzięki pierwszemu przejściu w tonie wiązania C-H przy 1,7 _m. Jednak brak wysokoenergetycznych źródeł lasera impulsowego w odległości 1,7 μm oraz silna absorpcja wody znacznie ograniczają stosunek sygnału do szumu w obrazowaniu lipidów, szczególnie w przypadku cienkich tkanek lipidowych.

Aby obejść tę barierę, opracowujemy mikroskopię fotoakustyczną z podwójnym oświetleniem w bliskiej podczerwieni III z podwójnym oświetleniem (DIOR-PAM) w celu poprawy czułości obrazowania lipidów bez znaczników. Używając tego samego lasera, DIOR-PAM może zwiększyć czułość o prawie 100%, co udowodniliśmy w symulacji Monte Carlo. Doświadczalnie wykazaliśmy 50% – 100% wzrost czułości na próbkach niebiologicznych i biologicznych bogatych w lipidy. Ten artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SSNOMBACTER: kolekcja skaningowych mikroskopii optycznej bliskiego pola typu rozpraszającego i obrazów mikroskopii sił atomowych komórek bakteryjnych

Nieliniowa mikroskopia optyczna: od podstaw do zastosowań w bioobrazowaniu na żywo

Niedawnym wyzwaniem w dziedzinie bioobrazowania jest obrazowanie żywych, grubych i złożonych tkanek w czasie rzeczywistym oraz w trybie nieinwazyjnym. Spośród różnych narzędzi diagnostycznych, nieliniowa optyczna mikroskopia wielofotonowa (NLO) umożliwia bezznakowe, nieniszczące badanie procesów fizjopatologicznych w żywych próbkach w subkomórkowej rozdzielczości przestrzennej, umożliwiając badanie mechanizmów leżących u podstaw kilku funkcji komórkowych.

W tym przeglądzie omawiamy podstawy mikroskopii NLO i techniki odpowiednie do zastosowań biologicznych, takie jak fluorescencja wzbudzona dwoma fotonami (TPEF), generacja drugiej i trzeciej harmonicznej (SHG-THG) oraz spójne rozpraszanie Ramana (CRS). Ponadto przedstawiamy kilka z najnowszych przykładów obrazowania NLO stosowanego jako bezznakowy instrument diagnostyczny do funkcjonalnego monitorowania żywotnych próbek biologicznych in vitro i in vivo w ich niezakłóconym stanie, podkreślając technologiczne zalety multimodalnego, multi- mikroskopia fotonowa NLO i wyjątkowe wyzwania w zastosowaniach inżynierii biomedycznej.

Stłoczenie molekularne w pojedynczych komórkach eukariotycznych: wykorzystanie bioczujnika środowiska komórkowego i mikroskopii optycznej pojedynczych cząsteczek do sondowania zależności od zewnątrzkomórkowej siły jonowej, lokalnych warunków glukozy i liczby kopii czujnika

Środowisko fizyczne i chemiczne wewnątrz komórek ma fundamentalne znaczenie dla całego życia, ale tradycyjnie było trudne do określenia na podstawie subkomórkowej. Tutaj łączymy najnowocześniejsze bioczujniki FRET zintegrowane z genomem, aby odczytać zlokalizowane zatłoczenie molekularne w pojedynczych żywych komórkach drożdży. Mikroskopia konfokalna pozwala nam budować mapy cieplne stłoczenia subkomórkowego przy użyciu ratiometrycznego FRET, podczas gdy analiza całych komórek pokazuje, że zatłoczenie jest zmniejszone, gdy drożdże rosną przy podwyższonych stężeniach glukozy.

Symulacje wskazują, że błona komórkowa jest w dużej mierze niedostępna dla tych czujników i że zatłoczenie cytozolowe jest zasadniczo jednolite w każdej komórce w skali czasu wynoszącej kilka sekund. Milisekundowa mikroskopia optyczna pojedynczych cząsteczek została wykorzystana do śledzenia cząsteczek i uzyskania oszacowań jasności, które umożliwiły obliczenie liczby kopii czujnika stłoczenia. Kwantyfikacja trajektorii cząsteczek dyfuzyjnych otwiera drogę do skorelowania procesów subkomórkowych i fizykochemicznego środowiska komórek poddanych stresowi.

Interferometria optyczna w domenie spektralnej pełnego pola do trójwymiarowej mikroskopii migawkowej

Powszechne techniki w liniowej mikroskopii optycznej bez znaczników są albo ograniczone do obrazowania w dwóch wymiarach, albo polegają na skanowaniu, co ogranicza ich zastosowanie w obrazowaniu subtelnej dynamiki biologicznej. W tym artykule przedstawiamy podstawy teoretyczne wraz z demonstracjami potwierdzającymi, że interferometria w domenie spektralnej w pełnym polu może być stosowana do obrazowania próbek w 3D bez ruchomych części w jednym ujęciu.

W związku z tym proponujemy nowatorską modalność obrazowania optycznego, która łączy interferometrię o niskiej koherencji z obrazowaniem hiperspektralnym przy użyciu diody elektroluminescencyjnej i spektrometru mapującego obraz, zwaną optyczną mikroskopią koherencyjną (OCM). Po udowodnieniu wykonalności Snapshot OCM poprzez modelowanie teoretyczne i kompleksową symulację, zademonstrowaliśmy implementację tej techniki przy użyciu gotowych komponentów zdolnych do przechwycenia całej objętości w 5 ms. Wydajność Snapshot OCM, podczas obrazowania celów optycznych, pokazuje jego zdolność do osiowej lokalizacji i cięcia obrazów w zakresie osiowym ± 10 µm, przy zachowaniu rozdzielczości poprzecznej 0,8 µm, rozdzielczości osiowej 1,4 µm i czułości do do 80 dB.

Capastat sulphate

GA2874-5G 5 g
EUR 365

Atazanavir sulphate

GP7849-100MG 100 mg
EUR 86

Atazanavir sulphate

GP7849-1G 1 g
EUR 221

Atazanavir sulphate

GP7849-250MG 250 mg
EUR 126

Copper Sulphate

abx186748-5g 5 g
EUR 189

Minoxidil Sulphate

abx184735-1g 1 g
EUR 787

Nile Red

HY-D0718 50mg
EUR 124

Nile Red

GT2331-1G 1 g
EUR 174

Nile Red

GT2331-250MG 250 mg
EUR 87

Nile Red

60029 10MG
EUR 125
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 10MG

Nile Red

B8209-10 10 mg
EUR 108

Nile Red

B8209-100 100 mg
EUR 142

Nile Red

B8209-50 50 mg
EUR 125

Nile Red

B8209-500 500 mg
EUR 212

Blue Base for Dissecting Board

M625 1 ea.
EUR 200

Mouse antibody for West Nile Virus Envelope

3631 100 ug
EUR 321.88
Description: This is purified Mouse monoclonal antibody against West Nile Virus Envelope for WB, ELISA.

Mouse antibody for West Nile Virus Envelope

3641 100 ug
EUR 321.88
Description: This is purified Mouse monoclonal antibody against West Nile Virus Envelope for WB, ELISA.

Mouse antibody for West Nile Virus Envelope

3655 100 ug
EUR 321.88
Description: This is purified Mouse monoclonal antibody against West Nile Virus Envelope for WB, ELISA.

Mouse antibody for West Nile Virus Envelope

3661 100 ug
EUR 321.88
Description: This is purified Mouse monoclonal antibody against West Nile Virus Envelope for WB, ELISA.

Mouse antibody for West Nile Virus Envelope

3671 100 ug
EUR 321.88
Description: This is purified Mouse monoclonal antibody against West Nile Virus Envelope for WB, ELISA.

Indinavir sulphate hydrate

GP6821-100MG 100 mg
EUR 181

Indinavir sulphate hydrate

GP6821-10MG 10 mg
EUR 67

Indinavir sulphate hydrate

GP6821-50MG 50 mg
EUR 126

G418 SULPHATE (POWDER)

61-234-RG 5 g/pk
EUR 179
Description: Media Catalog; Cell Culture Reagents

DHEA Sulphate antibody

20-1424 100 ul
EUR 657
Description: Sheep polyclonal DHEA Sulphate antibody

CLIA kit for Rat HSPG (Heparan Sulphate Proteoglycan)

E-CL-R0336 1 plate of 96 wells
EUR 584
Description: A sandwich CLIA kit for quantitative measurement of Rat HSPG (Heparan Sulphate Proteoglycan) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ECOS Blue (XL1-Blue

FYE107-10VL 100 µl x 10 vials Ask for price

ECOS Blue (XL1-Blue

FYE107-80VL 100 µl x 10 vials Ask for price

ECOS Blue (XL1-Blue

FYE108-10VL 100 µl x 10 vials Ask for price

ECOS Blue (XL1-Blue

FYE108-80VL 100 µl x 10 vials Ask for price

ECOS Blue (XL1-Blue

FYE109-10VL 100 µl x 10 vials Ask for price

ECOS Blue (XL1-Blue

FYE109-80VL 100 µl x 10 vials Ask for price

Heparan Sulphate Proteoglycan antibody

10R-8070 100 ug
EUR 408
Description: Rat monoclonal Heparan Sulphate Proteoglycan antibody

West Nile virus antibody

10-1436 100 ug
EUR 408
Description: Mouse monoclonal West Nile virus antibody

West Nile virus antibody

10-1437 100 ug
EUR 408
Description: Mouse monoclonal West Nile virus antibody

Methylene Blue

HY-14536 100mg
EUR 119

Thiazolyl Blue

HY-15924 10mM/1mL
EUR 113

Calcein Blue

HY-101887 25mg
EUR 119

Evans Blue

HY-B1102 100mg
EUR 119

Bromothymol Blue

HY-D0012 1g
EUR 119

Diphenyl Blue

HY-D0970 10mM/1mL
EUR 113

Meldola's blue

GT0259-10G 10 g
EUR 86

Meldola's blue

GT0259-25G 25 g
EUR 134

Meldola's blue

GT0259-50G 50 g
EUR 213

Bromochlorophenol Blue

GT2674-100MG 100 mg
EUR 78

Bromochlorophenol Blue

GT2674-1G 1 g
EUR 174

Bromophenol Blue

GT2874-100G 100 g
EUR 126

Bromophenol Blue

GT2874-10G 10 g
EUR 52

Bromophenol Blue

GT2874-25G 25 g
EUR 66

Bromophenol Blue

GT2874-50G 50 g
EUR 86

Bromophenol Blue

GT2874-5G 5 g
EUR 45

Hydroxynaphthol blue

GT3182-100G 100 g
EUR 237

Hydroxynaphthol blue

GT3182-10G 10 g
EUR 78

Hydroxynaphthol blue

GT3182-25G 25 g
EUR 110

Hydroxynaphthol blue

GT3182-50G 50 g
EUR 166

Bromothymol Blue

GT6837-10G 10 g
EUR 47

Bromothymol Blue

GT6837-25G 25 g
EUR 61

Bromothymol Blue

GT6837-50G 50 g
EUR 86

Bromothymol Blue

GT6837-5G 5 g
EUR 42

Xylenol Blue

GT7988-1G 1 g
EUR 46

Xylenol Blue

GT7988-25G 25 g
EUR 150

Xylenol Blue

GT7988-5G 5 g
EUR 78

Bromoxylenol Blue

GT8506-10G 10 g
EUR 142

Bromoxylenol Blue

GT8506-1G 1 g
EUR 46

Bromoxylenol Blue

GT8506-5G 5 g
EUR 94

Thymol Blue

GT9755-100G 100 g
EUR 150

Thymol Blue

GT9755-10G 10 g
EUR 50

Thymol Blue

GT9755-25G 25 g
EUR 70

Thymol Blue

GT9755-50G 50 g
EUR 94

Thymol Blue

GT9755-5G 5 g
EUR 42

Trypan blue

TT1140 10g
EUR 65.66

Evans Blue

abx186080-125g 125g
EUR 453

Bromophenol blue

BB2230 25g
EUR 69.14

Evans Blue

20-abx082082
 • EUR 175.00
 • EUR 217.00
 • 1 g
 • 5 g

Bromphenol Blue

20-abx082184
 • EUR 230.00
 • EUR 189.00
 • 25 g
 • 5 g

Evans Blue

20-abx082237
 • EUR 189.00
 • EUR 230.00
 • 1 g
 • 5 g

Bromphenol Blue

20-abx082376
 • EUR 244.00
 • EUR 189.00
 • 25 g
 • 5 g

Toluidine Blue

abx082425-5g 5 g
EUR 189

Trypan Blue

20-abx082476
 • EUR 230.00
 • EUR 189.00
 • 25 g
 • 5 g

Bromophenol Blue

abx082607-10g 10 g
EUR 203

Phthalocyanine blue

20-abx181340
 • EUR 328.00
 • EUR 217.00
 • EUR 746.00
 • 100 g
 • 25 g
 • 500 g

Bromophenol blue

abx183916-500ml 500 ml
EUR 230

Bromophenol blue

abx183916-5l 5l
EUR 592

Bromophenol Blue

B7774-5000 5 g
EUR 87
Description: IC50: N/ABromophenol blue (3',3",5',5"-tetrabromophenolsulfonphthalein) is widely used in gel loading buffers. Bromophenol blue is experimentally used as acolor marker, apH indicator, and a dye.

Bromophenol Blue

G114 5.0 g
EUR 102

Bromophenol Blue

CH019 25 g
EUR 132

Bromophenol Blue

CH020 50 g
EUR 166

Bromophenol Blue

CH021 100 g
EUR 227

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNC040315-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNC040315-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNC470315-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNC470315-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNC550315-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNC550315-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNCB0315-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNCB0315-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNC810315-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNC810315-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNC700315-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNC700315-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNC880315-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNC880315-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNC940315-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNC940315-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNC680315-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNC680315-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNCA0315-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), APC conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNCAP0315-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNCAP0315-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNUM0315-50 50uL
EUR 395
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), 1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNCP0315-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), PerCP conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNC050315-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNC050315-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNC400315-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNC400315-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNCR0315-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), RPE conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNUB0315-100 100uL
EUR 209
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), Concentration: 0.2mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNUB0315-500 500uL
EUR 458
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), Concentration: 0.2mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNC430315-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNC430315-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNCH0315-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNCH0315-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNC610315-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNC610315-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNC800315-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6) Antibody

BNC800315-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Heparan Sulphate Proteoglycan(A7L6), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Indoxyl Sulphate ELISA KIT|Human

EF006793 96 Tests
EUR 689

West nile virus PCR kit

PCR-VH054-48R 50T
EUR 823

West nile virus PCR kit

PCR-VH054-96R 100T
EUR 1113

Native West Nile Virus antigen

DAGA-3052 1mg
EUR 1066

Native West Nile Virus antigen

DAGA-3053 1mg
EUR 1066

West Nile Virus Matrix Antibody

24278-100ul 100ul
EUR 390

West Nile Virus Matrix Antibody

24279-100ul 100ul
EUR 390

West Nile Virus Core Antibody

24281-100ul 100ul
EUR 390

West Nile Virus Envelope Antibody

24282-100ul 100ul
EUR 390

West Nile Virus Envelope Antibody

24283-100ul 100ul
EUR 390

West Nile Virus Envelope Antibody

24284-100ul 100ul
EUR 390

West Nile Virus Envelope Protein

abx060680-100ug 100 ug
EUR 662

Recombinant West Nile Envelope Virus

7-07960 100µg Ask for price

Recombinant West Nile Envelope Virus

7-07961 500µg Ask for price

Recombinant West Nile Envelope Virus

7-07962 1000µg Ask for price

West Nile Virus (WNV) Antibody

abx412023-01mg 0.1 mg
EUR 509

West Nile Envelope Virus Protein

20-abx260322
 • EUR 885.00
 • EUR 342.00
 • EUR 1609.00
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg

West Nile Virus NS1 protein

80-1546 100 ug
EUR 451
Description: Purified Recombinant West Nile Virus NS1 protein (His tag)

West Nile Virus Matrix Antibody

3429-002mg 0.02 mg
EUR 171.82
Description: West Nile Virus Matrix Antibody: West Nile Virus (WNV) is a member of the Flaviviridae, a plus-stranded virus family that includes St. Louis encephalitis virus, yellow fever virus, and Dengue virus. WNV was initially isolated in 1937 in the West Nile region of Uganda and has become prevalent in Africa, Asia, and Europe. It has rapidly spread across the United States with cases being observed in every continental state. Virus particles consist of a dense core made up of the core/capsid protein encapsulating the RNA genome surrounded by a membrane envelope embedded with envelope and matrix proteins. However, when the viruses are inside of infected cells, the matrix protein exists in its "pre-M" form as a heterodimer with the envelope proteins. Cleavage of the "pre-M" protein to its mature form occurs during release of the virus; this cleavage leas to the dissociation of the heterodimers. The WNV receptor has recently been identified as alpha v beta 3 integrin.

West Nile Virus Matrix Antibody

3429-01mg 0.1 mg
EUR 436.42
Description: West Nile Virus Matrix Antibody: West Nile Virus (WNV) is a member of the Flaviviridae, a plus-stranded virus family that includes St. Louis encephalitis virus, yellow fever virus, and Dengue virus. WNV was initially isolated in 1937 in the West Nile region of Uganda and has become prevalent in Africa, Asia, and Europe. It has rapidly spread across the United States with cases being observed in every continental state. Virus particles consist of a dense core made up of the core/capsid protein encapsulating the RNA genome surrounded by a membrane envelope embedded with envelope and matrix proteins. However, when the viruses are inside of infected cells, the matrix protein exists in its "pre-M" form as a heterodimer with the envelope proteins. Cleavage of the "pre-M" protein to its mature form occurs during release of the virus; this cleavage leas to the dissociation of the heterodimers. The WNV receptor has recently been identified as alpha v beta 3 integrin.

West Nile Virus Matrix Antibody

3431-002mg 0.02 mg
EUR 171.82
Description: West Nile Virus Matrix Antibody: West Nile Virus (WNV) is a member of the Flaviviridae, a plus-stranded virus family that includes St. Louis encephalitis virus, yellow fever virus, and Dengue virus. WNV was initially isolated in 1937 in the West Nile region of Uganda and has become prevalent in Africa, Asia, and Europe. It has rapidly spread across the United States with cases being observed in every continental state. Virus particles consist of a dense core made up of the core/capsid protein encapsulating the RNA genome surrounded by a membrane envelope embedded with envelope and matrix proteins. However, when the viruses are inside of infected cells, the matrix protein exists in its "pre-M" form as a heterodimer with the envelope proteins. Cleavage of the "pre-M" protein to its mature form occurs during release of the virus; this cleavage leas to the dissociation of the heterodimers. The WNV receptor has recently been identified as alpha v beta 3 integrin.

West Nile Virus Matrix Antibody

3431-01mg 0.1 mg
EUR 436.42
Description: West Nile Virus Matrix Antibody: West Nile Virus (WNV) is a member of the Flaviviridae, a plus-stranded virus family that includes St. Louis encephalitis virus, yellow fever virus, and Dengue virus. WNV was initially isolated in 1937 in the West Nile region of Uganda and has become prevalent in Africa, Asia, and Europe. It has rapidly spread across the United States with cases being observed in every continental state. Virus particles consist of a dense core made up of the core/capsid protein encapsulating the RNA genome surrounded by a membrane envelope embedded with envelope and matrix proteins. However, when the viruses are inside of infected cells, the matrix protein exists in its "pre-M" form as a heterodimer with the envelope proteins. Cleavage of the "pre-M" protein to its mature form occurs during release of the virus; this cleavage leas to the dissociation of the heterodimers. The WNV receptor has recently been identified as alpha v beta 3 integrin.

West Nile Virus Core Antibody

3435-002mg 0.02 mg
EUR 171.82
Description: West Nile Virus Core Antibody: West Nile Virus (WNV) is a member of the Flaviviridae, a plus-stranded virus family that includes St. Louis encephalitis virus, yellow fever virus, and Dengue virus. WNV was initially isolated in 1937 in the West Nile region of Uganda and has become prevalent in Africa, Asia, and Europe. It has rapidly spread across the United States with cases being observed in every continental state. Virus particles consist of a dense core made up of the core/capsid protein encapsulating the RNA genome surrounded by a membrane envelope embedded with envelope and matrix proteins which play a major role for WNV entry into target cells. The viral core protein is thought to contribute to the WNV-associated inflammation via apoptosis induced though the caspase-9 pathway as delivery of core gene delivery into the striatum of mouse brain and skeletal muscle resulted in cell death and inflammation.

West Nile Virus Core Antibody

3435-01mg 0.1 mg
EUR 436.42
Description: West Nile Virus Core Antibody: West Nile Virus (WNV) is a member of the Flaviviridae, a plus-stranded virus family that includes St. Louis encephalitis virus, yellow fever virus, and Dengue virus. WNV was initially isolated in 1937 in the West Nile region of Uganda and has become prevalent in Africa, Asia, and Europe. It has rapidly spread across the United States with cases being observed in every continental state. Virus particles consist of a dense core made up of the core/capsid protein encapsulating the RNA genome surrounded by a membrane envelope embedded with envelope and matrix proteins which play a major role for WNV entry into target cells. The viral core protein is thought to contribute to the WNV-associated inflammation via apoptosis induced though the caspase-9 pathway as delivery of core gene delivery into the striatum of mouse brain and skeletal muscle resulted in cell death and inflammation.

West Nile Virus Envelope Antibody

3437-002mg 0.02 mg
EUR 171.82
Description: West Nile Virus Envelope Antibody: West Nile Virus (WNV) is a member of the Flaviviridae, a plus-stranded virus family that includes St. Louis encephalitis virus, yellow fever virus, and Dengue virus. WNV was initially isolated in 1937 in the West Nile region of Uganda and has become prevalent in Africa, Asia, and Europe. It has rapidly spread across the United States with cases being observed in every continental state. Virus particles consist of a dense core made up of the core/capsid protein encapsulating the RNA genome surrounded by a membrane envelope embedded with envelope and matrix proteins. While the viral core protein is thought to contribute to the WNV-associated inflammation via apoptosis induced though the caspase-9 pathway, the highly glycosylated envelope protein plays a major role for WNV entry into target cells as this entry can be inhibited by using a recombinant domain III from the envelope glycoprotein. The WNV receptor has recently been identified as alpha v beta 3 integrin.

West Nile Virus Envelope Antibody

3437-01mg 0.1 mg
EUR 436.42
Description: West Nile Virus Envelope Antibody: West Nile Virus (WNV) is a member of the Flaviviridae, a plus-stranded virus family that includes St. Louis encephalitis virus, yellow fever virus, and Dengue virus. WNV was initially isolated in 1937 in the West Nile region of Uganda and has become prevalent in Africa, Asia, and Europe. It has rapidly spread across the United States with cases being observed in every continental state. Virus particles consist of a dense core made up of the core/capsid protein encapsulating the RNA genome surrounded by a membrane envelope embedded with envelope and matrix proteins. While the viral core protein is thought to contribute to the WNV-associated inflammation via apoptosis induced though the caspase-9 pathway, the highly glycosylated envelope protein plays a major role for WNV entry into target cells as this entry can be inhibited by using a recombinant domain III from the envelope glycoprotein. The WNV receptor has recently been identified as alpha v beta 3 integrin.

West Nile Virus Envelope Antibody

3439-002mg 0.02 mg
EUR 171.82
Description: West Nile Virus Envelope Antibody: West Nile Virus (WNV) is a member of the Flaviviridae, a plus-stranded virus family that includes St. Louis encephalitis virus, yellow fever virus, and Dengue virus. WNV was initially isolated in 1937 in the West Nile region of Uganda and has become prevalent in Africa, Asia, and Europe. It has rapidly spread across the United States with cases being observed in every continental state. Virus particles consist of a dense core made up of the core/capsid protein encapsulating the RNA genome surrounded by a membrane envelope embedded with envelope and matrix proteins. While the viral core protein is thought to contribute to the WNV-associated inflammation via apoptosis induced though the caspase-9 pathway, the highly glycosylated envelope protein plays a major role for WNV entry into target cells as this entry can be inhibited by using a recombinant domain III from the envelope glycoprotein. The WNV receptor has recently been identified as alpha v beta 3 integrin.

West Nile Virus Envelope Antibody

3439-01mg 0.1 mg
EUR 436.42
Description: West Nile Virus Envelope Antibody: West Nile Virus (WNV) is a member of the Flaviviridae, a plus-stranded virus family that includes St. Louis encephalitis virus, yellow fever virus, and Dengue virus. WNV was initially isolated in 1937 in the West Nile region of Uganda and has become prevalent in Africa, Asia, and Europe. It has rapidly spread across the United States with cases being observed in every continental state. Virus particles consist of a dense core made up of the core/capsid protein encapsulating the RNA genome surrounded by a membrane envelope embedded with envelope and matrix proteins. While the viral core protein is thought to contribute to the WNV-associated inflammation via apoptosis induced though the caspase-9 pathway, the highly glycosylated envelope protein plays a major role for WNV entry into target cells as this entry can be inhibited by using a recombinant domain III from the envelope glycoprotein. The WNV receptor has recently been identified as alpha v beta 3 integrin.

West Nile Virus Envelope Antibody

3441-002mg 0.02 mg
EUR 171.82
Description: West Nile Virus Envelope Antibody: West Nile Virus (WNV) is a member of the Flaviviridae, a plus-stranded virus family that includes St. Louis encephalitis virus, yellow fever virus, and Dengue virus. WNV was initially isolated in 1937 in the West Nile region of Uganda and has become prevalent in Africa, Asia, and Europe. It has rapidly spread across the United States with cases being observed in every continental state. Virus particles consist of a dense core made up of the core/capsid protein encapsulating the RNA genome surrounded by a membrane envelope embedded with envelope and matrix proteins. While the viral core protein is thought to contribute to the WNV-associated inflammation via apoptosis induced though the caspase-9 pathway, the highly glycosylated envelope protein plays a major role for WNV entry into target cells as this entry can be inhibited by using a recombinant domain III from the envelope glycoprotein. The WNV receptor has recently been identified as alpha v beta 3 integrin.

West Nile Virus Envelope Antibody

3441-01mg 0.1 mg
EUR 436.42
Description: West Nile Virus Envelope Antibody: West Nile Virus (WNV) is a member of the Flaviviridae, a plus-stranded virus family that includes St. Louis encephalitis virus, yellow fever virus, and Dengue virus. WNV was initially isolated in 1937 in the West Nile region of Uganda and has become prevalent in Africa, Asia, and Europe. It has rapidly spread across the United States with cases being observed in every continental state. Virus particles consist of a dense core made up of the core/capsid protein encapsulating the RNA genome surrounded by a membrane envelope embedded with envelope and matrix proteins. While the viral core protein is thought to contribute to the WNV-associated inflammation via apoptosis induced though the caspase-9 pathway, the highly glycosylated envelope protein plays a major role for WNV entry into target cells as this entry can be inhibited by using a recombinant domain III from the envelope glycoprotein. The WNV receptor has recently been identified as alpha v beta 3 integrin.

West Nile Virus Matrix Peptide

3429P 0.05 mg
EUR 164.75
Description: (IN) West Nile Virus Matrix peptide

West Nile Virus Matrix Peptide

3431P 0.05 mg
EUR 164.75
Description: (CT) West Nile Virus Matrix peptide

West Nile Virus Core Peptide

3435P 0.05 mg
EUR 164.75
Description: (CT) West Nile Virus Core peptide

West Nile Virus Envelope Peptide

3437P 0.05 mg
EUR 164.75
Description: (IN) West Nile Virus Envelope peptide

West Nile Virus Envelope Peptide

3439P 0.05 mg
EUR 164.75
Description: (NT) West Nile Virus Envelope peptide

West Nile Virus Envelope Peptide

3441P 0.05 mg
EUR 164.75
Description: (IN) West Nile Virus Envelope peptide

West Nile virus protein (Horse)

30-1261 250 ug
EUR 457
Description: Purified recombinant West Nile virus protein (Horse)

Holder for Plasmid Midi, Maxi and Maxi plus, Ion Exchange column

FAPDE-holder-for-ion-exchange 1 prep
EUR 158

EZClick? Palmitoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Red Fluorescence

K416-100
EUR 490

EZClick? Stearoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Red Fluorescence

K418-100
EUR 490

Ponadto jego wydajność w obrazowaniu słabo rozpraszających żywych komórek pokazuje jego zdolność nie tylko do lokalizowania komórek w gęsto zaludnionej kulturze, ale także do generowania szczegółowych profili fazowych struktur na każdej głębokości przez długi czas. Konsolidując zalety kilku szeroko rozpowszechnionych metod mikroskopii optycznej, Snapshot OCM ma potencjał, aby stać się wszechstronną techniką obrazowania do szerokiego zakresu zastosowań.