Fl-GFP gromadzi

przez | 1 lutego, 2020

Lin-GFP za pomocą mikroskopii elektronowej. Ultracienkie kriosekcje transfekowanych komórek HeLa były znakowane pojedynczo immunologicznie złotem koniugatem anty-GFP i białkiem A Gold (PAG10, 10 nm) (A) oraz podwójnym immunogoldem znakowanym dla TfR (PAG15, 15 nm) i GFP (PAG10) (B) lub dla CD63 (PAG15) i GFP (PAG10) (C). Komórki z nadekspresją Rffl-GFP wykazują rurkowo-pęcherzykową sieć błon ściśle przylegających do wakuolarnych endosomów. Rf fl-GFP gromadzi się w tych cewkowo-pęcherzykowych błonach (A). TfR kumuluje się w strukturach rurkowo-pęcherzykowych wraz z Rffl-GFP (B). CD63 jest wykrywany w późnych endosomach / lizosomach, które często są zbliżone do kanalików dodatnich Rffl (C). Strzałki: cząsteczki złota 10 nm; groty strzałek: cząsteczki złota 15 nm; gwiazdy: późne endosomy