Zintegrowana elektronowa mikroskopia świetlna i skaningowa komórek wyrażających GFP.

Integracja mikroskopów

Swietlnych i elektronowych zapewnia narzędzia do obrazowania, w których białka fluorescencyjne mogą być lokalizowane w strukturach komórkowych z dużą dokładnością. Jednak do niedawna istniało niewiele metod, które mogły dostarczyć próbki z wystarczającym sygnałem fluorescencyjnym i kontrastem elektronowym do podwójnego obrazowania bez pośrednich etapów barwienia. Podajemy tutaj protokoły, które zachowują zielone białko fluorescencyjne (GFP) w całych komórkach i ultracienkich odcinkach komórek zatopionych w żywicy, z kontrastem membranowym dla zintegrowanego obrazowania. Krytycznie GFP jest utrzymywany w stabilnym i aktywnym stanie w próżni zintegrowanego światła i skaningowego mikroskopu elektronowego. W przypadku mikroskopów świetlnych dodatkowe informacje strukturalne dają kontekst dla ekspresji białka fluorescencyjnego w całych komórkach, zilustrowane tutaj przez analizę filopodiów i zrostów ogniskowych w psich komórkach nerki Madin Darby wyrażających GFP-Paxillin. W przypadku mikroskopów elektronowych GFP podkreśla interesujące białka w przestrzeni architektonicznej komórki, zilustrowane tutaj przez lokalizację stożkowatego lipidu diacyloglicerolu na błonach komórkowych.

Korelacyjna mikroskopia świetlna i elektronowa (CLEM) to połączenie mikroskopii fluorescencyjnej (FM) z mikroskopią elektronową o wysokiej rozdzielczości (EM) . 

Połączenieetykietowanie moc obrazowania fluorescencyjnego i wysoka rozdzielczość informacje strukturalne dostarczone przez mikroskopię elektronową sprawiają, że mikroskopia korelacyjna jest idealnym narzędziem do badania kompleksu relacja między formą a funkcją w biologii.

Aby przeanalizować różne aspekty złożonej organizacji komórek, rośnie zapotrzebowanie na badanie tych samych próbek w różnych skalach długości. Idealnie, badacz chciałby uzyskać pełny przegląd komórki, a zatem wymagać obrazu w skali długości mikrometru, jednocześnie analizując biomolekuły w tej samej komórce w skali kilku nanometrów. Mikroskopia korelacyjna umożliwia płynne powiększanie i pomniejszanie tej samej próbki przy użyciu zintegrowanego mikroskopu fluorescencyjnego i elektronowego.