Mikroskop optyczny

Mikroskopii Optycznej i Katodoluminescencji

This content shows Simple View

Michał Dębski

Protokoły

Oncotag
 • Przetwarzanie Bio EM – od początku do końca
 • Rozwijanie filmu dla TEM
 • Wyrównanie Köhlera dla optycznego mikroskopu świetlnego (OLM)
 • Trzy techniki pobierania cienkich odcinków
 • Suszenie w punkcie krytycznym (CPD) za pomocą E3100
 • Suszenie w punkcie krytycznym (CPD) za pomocą K850
 • Jak cienko przekrojić próbki TEM
 • Etapy przetwarzania biologicznego dla TEM
 • SEM Biologiczne przetwarzanie HMDS
 • Grube przekroje dla TEM za pomocą RMC Power Tome PC
 • Rozwiązania
 • Przygotowanie roztworów po barwieniu
 • Przygotowanie utrwalacza Karnovsky’ego od zera
 • Grube skrawanie za pomocą ultradźwięku Leica UC7
 • Osadzanie próbek
 • Wytyczne dotyczące jakościowej analizy rentgenowskiej
 • Blokowanie przycinania dla TEM
 • Przygotowanie czterotlenku osmu z krystalicznego
 • Mieszanie żywic epoksydowych


Fl-GFP gromadzi

Lin-GFP za pomocą mikroskopii elektronowej. Ultracienkie kriosekcje transfekowanych komórek HeLa były znakowane pojedynczo immunologicznie złotem koniugatem anty-GFP i białkiem A Gold (PAG10, 10 nm) (A) oraz podwójnym immunogoldem znakowanym dla TfR (PAG15, 15 nm) i GFP (PAG10) (B) lub dla CD63 (PAG15) i GFP (PAG10) (C). Komórki z nadekspresją Rffl-GFP wykazują rurkowo-pęcherzykową sieć błon ściśle przylegających do wakuolarnych endosomów. Rf fl-GFP gromadzi się w tych cewkowo-pęcherzykowych błonach (A). TfR kumuluje się w strukturach rurkowo-pęcherzykowych wraz z Rffl-GFP (B). CD63 jest wykrywany w późnych endosomach / lizosomach, które często są zbliżone do kanalików dodatnich Rffl (C). Strzałki: cząsteczki złota 10 nm; groty strzałek: cząsteczki złota 15 nm; gwiazdy: późne endosomy
top